Andet

Denne portal skulle meget gerne kunne rumme alt det som herefter mangler at blive kategoriseret rent dåsemæssigt !
Det kunne desuden sagtens falde således at grænsen imellem hvad som nævnes her og det som henføres under decideret forskning og artikler, vil være en anelse flydende.
Pludselig bliver jeg truffet af det indfald at her skal bringes billeder fra de 3 hidtil afholdte dåsesamler træf i Danmark. Panelet er i besiddelse af foto fra den første og den tredje. Vi opfordrer herved samlere som måtte ligge inde med foto fra disse sammenkomster, især den anden, at tilsende os relevante billeder, specielt med dåser og emballager i focus.
Så har vi oprettet hvad vi har valgt at kalde: PÅ BESØG ! Her kan dåserelevante personer præsentere sig og kortfattet beskrive deres spicial -præferencer.