Dåsesladder!

Dåse ( relevant ) sladder

I Hornbæk lå købmandsbutik i eget hus ved Brugsen; TJALKEN hed den, og ved et par lejligheder er vores opmærksomhed blevet ledet i netop denne retning! Marskandiseren med kælenavnet Fut fra Helsingør området, var den første som meldte ud om at der befandt sig spændende gamle dåser bag den da nedlagte butiks vægge, og at samme Fut var stillet i udsigt at skulle rydde lokalerne. Undertegnede ville dernæst som en nærmest naturlig gestus få de ældre dåser tilbudt, men det skulle gå meget anderledes. Fut fik en røv i hvilken han ku`trut i, og sporet blev midlertidigt koldt. En forespørgsel i nabo forretningen Brugsen førte ej heller noget frugtbart med sig – blot et rygte om 2 ældre kvindelige arvinger, nej sporet var koldt.

Så for nylig, det tidligere nævnte ligger måske 10 år tilbage, rumsterede TJALKEN sporet igen. En venlig ansat i en genbrugs butik i nærområdet kendte en Kirsten, som vistnok var en, eller måske den ene af arvingerne, samt kendte et arbejdssted hvor denne arving skulle være ansat. Igen lidt drilleri, men pludselig her ved årsskiftet 2016, blev undertegnede ringet op af denne Kirsten, som desværre kunne oplyse at noget sagfører-væsen havde fået bevirket at 99,9% af indboet i TJALKEN var blevet kørt på lossepladsen, inden hun havde kunne nå at gøre indsigelser, men at hun var i besiddelse af en tedåse fra butikken som hun lovede at sende billede af ved lejlighed. Den vil vi så naturligvis bringe her såfremt den måtte blive os tilstilet, men altså – hulk – hele købmands indboet fra bemeldte TJALKEN kørt på lossepladsen for vel omtrent 10 år siden?

Seneste Tjalken-nyt!

Ved opfølgende samtale med den ene af søstrene, var det med tedåsen vist en and, idet vedkommende kunne huske at det havde været neutrale tedåser med kinesermotiver som havde været i anvendelse i TJALKEN, øv.


Ved opfølgende samtale med den ene af søstrene, var det med tedåsen vist en and, idet vedkommende kunne huske at det havde været neutrale tedåser med kinesermotiver som havde været i anvendelse i TJALKEN, øv.

Dåsesiden har fået spændende henvendelse fra journalist på “Antik & Auktion” magasinet, der havde fået til opgave at frembringe en særlig dåseartikel, som led i en særlig artikelserie, der bla a hidtil har bragt gennemgang af grammofonplader samt emaljeskilte som samlerobjecter, samme steds. Det ser vi frem til bliver en snarlig realitet, og har naturligvis stillet os 100% til disposition hvad angår billedmateriale samt baggrundsviden. De kære gamle dåser fortjener al den opmærksomhed som kan blive dem til del!

I weekenden 13 & 14 februar 2016 lægger tap 1 lokaler til, efter danske forhold, større loppe- og tøj marked. Det er i skrivende stund lørdag aften og udover et par småanskaffelser gjorde panelets ældste en vigtig iagttagelse!

jens tobak pap (5)
På dette foto ses beviset for “Novo” s firma tilhørs forhold til Brødrene Braun!

De små ældre tobaksdåser med navnet “Novo”, for hvilke vi ingen firma tilknytning havde  frem til i dag, viste sig ved en tobaks emballage portion hos Jens fra indre København, hvor en “Novo” i pap bar firmanavn, at være et af firmaet Brødrene Brauns mærker!

Weekenden 5. & 6.marts 2016 løb det sidste tap 1 marked af stablen på Carlsberg. Panelets ældste faldt her over spændende special bog:

Købmænd i sønderborg bog
Fantastisk gennemgang af dåserelevante firmaer. Lidt af en guldgrube for dåsepanelets medarbejdere!

Både en masse puslespilsbrikker indenfor kaffe firma genren, men sågar også interessant baggrunds viden om eksempelvis kunsthonning producenten Ahos fra Sønderborg, gemte sig i denne rigtig udmærkede skrivelse, som nærmest syntes komponeret til os!

COOP`s marts nummer  2016 af bladet Samvirke, bragte interessant artikel om Cirkel kaffe, med speciel focus på Aage Sikker Hansens “Cirkel-Pige”. Artiklen er begået af journalisten Liv Mygind, som panelets ældste kontaktede efterfølgende idet der for os (dåsenørder) havde indsneget sig en vigtig oplysning hvad angår Cirkel-kaffe dåsen fra før Sikker Hansen kommer på banen. Liv Mygind nævner at netop denne dåse skulle være tegnet af Kaj Matthiessen. Desværre havde hun ikke rigtig andet end at en ældre medarbejder på vej ud af døren havde nævnt at vedkommende var sikker på at den tidligere Cirkel-pige var tegnet af denne Kaj Matthiessen – hvem  denne Kaj Matthiessen så end er ? Dåsen kan ses her på hjemmesiden under afsnittet: APOKRYFE Kaffedåser, hvor tilslut er afbildet nogle bedre dubletter. Dåsen står som nummer 2 fra venstre på det første billede, umiddelbart efter opremsningen af de såkaldte apokryfe kaffedåser.

I søndags, altså 3. april 2016 løb det årlige samlertræf i Nykøbing Falster af stablen. På hjemmesiden havde vi glemt at gøre reklame for begivenheden, som vi ellers har gjort før, men lad os minde om det stabile hvad angår denne årligt tilbagevendende ting!         Samlertræffet i Nykøbing Falster afholdes nemlig “altid” den første søndag i april!
Panelets udsendte hjembragte et par småting til studiesamlingen, bla a lidt på henholdsvis kaffedåse-og tobaksdåse fronterne.
Der udover hjembragtes en usædvanlig Huntley & Palmer kiksedåse af de aller ældste, særegen derved at den er repræsentant for en meget tidlig lithografisk tryk teknik, der med et fagudtryk betegnes “Direct print”. Samtidigt foregriber dens form, de et halvt århundrede senere så almindelige “Store Marie”- kiksedåser fra det danske marked.

frede med gamèl kaffedåse
Her skimtes far Frede holdende sjælden kaffedåse fra det legendariske københavnske kaffefirma Gamèl som havde adresse på Strøget

På hjemvejen besøgtes Kildevang Antiks søndags loppemarked i Hammer ved Næstved, og her konstateredes at far Frede har en suveræn dekoratør i maven hvilket har udmøntet sig i en bondegårds længe med noget af den hyggeligste og mest stemnings fyldte indretning panelets ældste har set overhovedet. Et par smådåser hjembragtes herfra.

Fund første halvår 2017

Her bringes et par billeder af nyerhvervelser til dåsesidens studiesamling:

5 fede fra lidt forskellige destinationer !

Den måske mest spektakulære er “figurdåsen” fra Brd.Clöetta på foto ovenfor.

Slagelse butiks kaffedåsen er jo populær hos de fleste dåsesamlere, og specielt den mønstrede og usædvanlige Drostedåse, har fundet vej til panelets ældstes hjerte.

 tysk og svensk papemballage foroven og til venstre samt norsk “flat fifty” blikdåse fra firma H. Petterøe Oslo.

Hjembragt fra årets Hälsingborg Antikmesse tur ses 3 dejlige grafisk interessante emballager ovenfor.

Hos den rare Jens Ove på Søborg hovedgade havde for nylig (slut november) en større dåsesamling fundet vej. Undertegnede var forbi og sikrede en smule til dåsesidens studiesamling:

 fransk eksempel fra indkøb hos Jens Ove
 Yderligere 2 eksempler fra omtalte dåsekøb: spændende cigaretæske, samt eksempel fra neutral køkken-dåseserie fra Glud Marstrand, fra hvilken dåsesiden foreløbig er stødt på henholdsvis kaffe og sukker.

Dåsesidens udsendte var som andetsteds nævnt til samlermarked i Hillerød. Efterfølgende foto viser vor dåse-velassorterede stand:

Kaffedåse efterår 2018

Dåsesidens studiesamling er i nærværende efterår blevet beriget med 2 “nye” /gamle kaffedåser, ja egentlig lidt flere, men 2 som skal nævnes her.

Som det kan ses ovenfor er der tale om markant slitage i begge tilfælde, men dog rimeligt acceptable eksemplarer trods alt. Grønsgade dåsen kender vi pt blandt dåseentusiaster i ca 5 eksemplarer, hvorimod Nordisk Kaffe-dåsen i netop denne udgave kunne risikere at repræsentere  status af unikum.

Hillerød 2019

Dåsesidens udsendtes stand på Hillerød samlermarked

På Hillerød samlermarked 2019 blev skabt kontakt bla a til specialsamler indenfor det ret snævre emne Slagelse Kaffe. Denne person og undertegnede aftalte faktisk opfølgningsvis at sammen udfærdige en fordybelse i netop Slagelse Kaffe til hjemmesiden.

Start 2020

Her i starten af 2020 tilflød mig et par perler. Henholdsvis en ekstra af den ellers unikke Adler tobaksdåse samt helt ukendt Elvirasminde dåse, papir på blik, af en højde på små 13 cm.Standen på sidstnævnte kunne man gerne have ønsket sig bedre, men set i sammenhæng med lignende dåser er den såmænd ikke så ringe endda.