DK Kaffedåser køkkenstørrelser

Firma alfabetisk gennemgang af studiesamling

Som en opstart der kunne pege i retning mod en gennemgribende gennemgang af de danske kaffedåse udgivere, det være sig kaffeimportører, kafferistere, grossister samt kaffehandlere og købmænd, kunne nærværende kommende præsentation af dåsehjemmesidens studiesamling måske tjene.
Helt andre brancher har fra tid til anden desuden benyttet “den gode kaffedåse-idè” i deres reklamemæssige regi, og bliver derved også kaffedåse udgivere.  Vi har kendskab til henholdsvis kunsthonning producenter samt et enkelt tilfælde fra margarine industrien.
Medens vi venter på henholdsvis FLIDEN og TIDEN tillader vi os at bringe et billede af et af studiesamlingens senest anskaffede klenodier, nemlig Thorkild Oscar Staahlnackes vidunderlige, 17 cm høje, desværre temmelig slidte, kaffedåse tiltænkt køkkenbrug hos Vordingborg butikkens stamkunder engang tilbage antagelig i 19-tyverne:

P1050155
Egentlig burde en sådan dåse fotograferes fra mindst 3 sider og dernæst sam -klippes således at dåsens grafiske kvaliteter kan nydes i et billede!

De såkaldte neutrale
Et ikke uspændende afsnit indenfor kaffedåser til hjemmene/køkkenbrug, og ejheller antalsmæssigt ubetydeligt, tegner de såkaldte neutrale kaffedåser sig for.
De betegnes neutrale da de udover blikvarefabrikant signaturer ikke bærer nogen firmareklame, blot betegnelsen kaffe.

 

billedeksempel fra studiesamlingen. Her ses 9 forskellige firma-neutrale kaffedåser til køkkenbrug, alle med musselmalet dekorations tema

 

A

 

B