Månedsarkiv: marts 2014

Undervejs i Schepler studiet del 1

F-Chr-Schepler-Kaffe-Afdeling

Som andetsteds lovet lidt sammenkog og status ifm min kulegravning af først og fremmest “Kana” som jo er synonymt med storebroder Fritz Christian Schepler.

Da imidlertid især i opstarten de 2 Schepler-brødre reelt er samme firma, og også har deres moder med indover, er det en kælen sag at forsøge faktuelt at skille fårene fra bukkene. Papir er jo som bekendt taknemmeligt og jeg skulle ikke rode længe før troværdigheden af de eksisterende nyere kilder blev sat på prøve.

Der er skrevet en del om Carl Scheplers firma: Irma, heldigvis for det, men en del,
skal det snart vise sig har måske fundet lidt vel hurtigt vej til den trykte side.

For det første er det måske en lidt usmagelig tilsnigelse at tage moderens opstart af butik i Ravnsborggade 13 kælderen til indtægt for lillebroder Carls opstart af Irmafirmaet ? En kvinde kunne tilbage i attenfirserne ikke erhverve næringsbrev til butik, og da hendes ellers hjælpsomme drenge Fritz og Carl ikke var gamle nok måtte der “stråmænd” på.

Først J.H. Kaffka og allerede året efter sønnen til, som det oplyses i ” Det skete i Irma” fra 2007,en barndomskæreste, nu ejer af større gård på Blovstrødkanten: Jørgen Christensen.  Storebroder Fritz kommer i høkerlære i indre København, og træder som færdiguddannet 25 årig ind på banen og udtager næringsbrev til kælderlokalet Ravnsborggade 13 i 1891. Stråmændenes rolle er hermed  udspillet. Efter endt snedkeruddannelse tager Carl 3 år på valsen sydover. Han vender hjem i 1894, og da han på slutningen af 1895 fylder 25 udtager han næringsbrev til Ravnsborggade 13 kælderbutikken og Fritz åbner omtrent samtidig butik i parallelgaden Fælledvej 16. De 2 butikker vender så at sige ryggen til hinanden, og en person kan hurtigt
komme fra den ene butik til den anden igennem gården bag husfacaderne.

P1040325Over porten på Fælledvej-addressen står den dag i dag at læse: F.Chr.Schepler 1887, hvilket forvirrede mig i starten.
Det foranledigede mig til at tro at moderen var startet i Ravnsborggade i 1886, det årstal som foranledigede Irma til at afholde 125 års jubilæum i 2011,  storebror Fritz på Fælledvej i 1887 og Carl afløser moderen i Ravnsborggade 13 i 1895.

 P1040324

Nu tror jeg ikke mere på 1886 som moderens opstartsår ! Det år som storebroder Fritz har ladet pryde portindgangen  Fælledvej 16 er moderens ja hele familiens opstartsår, med stråmænd og hele baduljen. Det har han antagelig ladet indslå på et tidspunkt hvor hans firma har kørt og hvor han har følt behov for at fortælle at hans firma havde rødder tilbage i tiden ? Og det hedder sig jo at han og broderen Carl hjalp moderen fra barnsben, så at bruge moderens butiksmæssige opstarts dato har han vel dårligt betragtet som en nødløgn ?

Moderen Karen Marie Schepler blev født i 1834, hun dør i 1915, og det har været en dame som har bestilt noget , det synes usandsynligt at kilderne ikke skulle være pålidelige på dette punkt.

Altså uanset det noget betænkelige ved at tage den senere Irma chef og stifters moder til indtægt for yngstesønnens senere firmadannelse, er jubilæumsåret antagelig galt under alle omstændigheder! Et forhold der yderligere bekræfter nærværende opfattelse er at stråmand nummer et mejerist Kaffka optræder første gang i Krak`s vejviser i 1888 på addressen Ravnsborggade 13. Dette tyder på anmeldelse året før, altså samme år som antagelig storebroder Fritz har ladet pryde portindgangen Fælledvej 16 København N.
Papirs taknemmelighed skal senere vise sig at fremkalde tvivl om mange såkaldte facts ifm Irmas historie, ja Schepler brødrenes historie betragtet både for sig, og når de samarbejder, under et.

# et oldebarn til Carl Schepler har været så venlig at oplyse at Karen Marie Schepler (født Jensen) opnår den betragtelige alder af 81 år, og altså dør i slutningen af 1915.

Kana kaffedåse

Kana-kaffe-1

Fritz Christian Scheplers utrolig varme og vellykkede Kana kaffedåse, antagelig først lanseret i 1927 og produceret hos Celludan i Holmbladsgade på Amager. Umiddelbart ville de fleste nok være tilbøjelige til at påstå at dåsens eksteriør peger mere i retning af skønvirke perioden end slut tyverne hvor i Danmark den såkaldte funkis stil  dominerer.  Det er imidlertid et ikke ukendt fænomen at reklame ting eller kampagner, fra tid til anden har til hensigt at ville føre forbrugeren tilbage til “de gode gamle dage”, hvilket vi måske har med at gøre her.

Kana-kaffe-3

Hvad der kunne underbygge en sådan antagelse er det relativt store antal velbevarede eksemplarer undertegnede er stødt på igennem de vel 30 – 40 år min dåsesygdom indtil videre har varet. Havde Kana kaffedåserne været fra starten af nittenhundredetallet, viser erfaring fra andre lignende dåsetyper at langt færre  ville have overlevet i så god stand som tilfældet er.  Celludan signaturen sætter desuden naturligt grænsen bagud ved 1920, og børnelogoet bringer meget præcist årstallet 1927 for dagen.

Fra en reklame- tændstiksetiket kender vi et ældre logo med et dobbelt børneportræt fra F.Chr.Scheplers firma. Mere præcist lanceres dette i 1907, men dels er det isoleret i forbindelse med Kana-kaffe-2reklame for “Kana Margarine” og dels er det tydeligt andre børn end de som lanceres i 1927, både lidt ældre og  begge bærende hatte. Kana kaffedåsen måler 17 cm i højden. Det skal for en ordens skyld desuden anføres at der kan iagttages lidt småvariationer hvad angår denne dåse, dels har undertegnede set flere udgaver af børneportrættet og dels har farveafvigelser kunnet iagttages. Det er ret sandsynligt at dåsen har  været bestilt genfremstillet igennem en lille snes år, hvilket sagtens har kunnet medvirke til de sidstnævnte forhold.
Hvorledes blev nu sådan en smuk dåse distribueret
til forbrugerne ?
Fra 2 kvinders mund, som begge havde været ansat i Kana-butikkerne  kan jeg referere samstemmende, at enten erhvervedes de igennem optjening af mærker eller ifm med et begreb som kaldtes “3 raske dage”. Her var det så særdeles fordelagtigt at købe eksempelvis, ikke de sædvanlige 125 gram kaffe, men 500 gram, og så fulgte en smuk dåse med i tilgift.

Malmø kaffedåsen

En interessant kaffedåse fandt vej til  samlingen ved årsskiftet 2006-07. Det drejer sig om en rektangulær (blødhjørnet) “køkkenstørrelses” kaffedåse af 17 cm`s højde, og dens kvadratiske grundmål er 10,4 cm x 10,4 cm. Standen kunne gerne have været lidt bedre, bla.a. var den forsøgt renset, og har derved fået en slags permanent klæbrig overflade. Dog er 2 af dåsens sider rimelige, hvilket gerne skulle fremgå af billedet.

IMAG1003-e1394969855257

Dåsen er en reklamesouvenir for kaffefirmaet “Nordisk Kaffe Kompagni” med hovedaddresse i Københavns frihavn. Firmaet er stiftet i 1896 og blandt samlere af kaffedåser er firmaets dåser langtfra ukendte. Panelet har kendskab til ca 10 forskellige hvoraf de 3 (nu 4) er i køkkenstørrelser. Samtlige, på nær den nyopdukkede, er cylindre, dog findes tillige særlig gammel rektangulær butiksdåse type. Karakteristisk for firmaets dåser er dels Merkur/Hermes stående på klode som firmalogo, samt næsten konsekvent opremsning af i hvilke byer firmaet havde risterier prydende dåsernes dekorerede sider.

Firmaet havde frem til nærværende nyopdukkede dåse tilsyneladende fulgt følgende farvestrategi. De ældste cylindriske havde rød grundfarve, som for butiksdåsestørrelsernes vedkommende bliver afløst af blå.

Nordisk-Kaffe-Kompagni-3

En enkelt køkkenstørrelsesdåse stikker voldsomt ud idet den afbilder krigsskibet Niels Juel fra den danske marine, dog optræder Hermes/Merkur stadig,  blot mere sekundært og foruden København er  på dåsens sider opremset 7 forskellige bynavne der huser firmaets risterier .  Marinemotivsdåsen kan sandsynligvis ret præcist dateres til 1930 (give and take et par år) og den danner måske skæringspunkt imellem de ældre røde butiksdåser og de nyere blå.

Tilbage til den nyopdukkede  som er fra Malmø! Af alle bynavne nævnt på Nordisk Kaffe Kompagni`s  dåser som vi i øvrigt kendte til, har Malmø aldrig optrådt! På den nyfundne malmødåse nævnes B.W.Jacobsson som partiförsälger. Dåsen har brun orange bundfarve med guld og sort påtryk. Datering : imellem 1921 og 1925. Malmødåsen er fremstillet af blikvarefabrikant også fra Malmø, hvilket fremgår af noget slidt påskrift som kommer tilsyne nær dåsens overkant, når låget løftes. Låget er hæftet bagtil ved hjælp af ca 7 cm tynd metaltråd, som i øvrigt mangler på nærværende eksemplar. De på dåsen påtrykte bynavne er foruden Malmø henholdsvis: Aarhus, Odense, Esbjerg, Haderslev & Helsingfors.

Med fremkomsten af nærværende dåse har vi altså for første gang oplysning om og bevis for at Nordisk Kaffe Kompagni for en formodentlig ganske kort periode havde en risteri-filial i Malmø. Man kan undre sig over at Malmø intetsteds i øvrigt er nævnt ? og spekulere en anelse over hvad det mon kan skyldes ? Altså hvorvidt dette forhold  alene kan tilskrives et eventuelt meget kort malmø eventyr ?