Juledåsen 2017

Kvadratisk  (omtrent)  margarinedåse fra Kolding Margarinefabrik !