Dåse-lex: A – E

A   Adler,Julius    Dansk tobaksfabrikant fra hvem vi kun har kendskab til en tobaksdåse. Stifteren som var født i 1835, dør i 1902, hvorefter firmaet overgår til Albert Jacobsen som omdanner dette til aktieselskab i 1910.  A.Jacobsen afløses i 1915 af konsul Frederik Carl Bendixen.  Firmaet virkede fra 1859 til 1919. Se afbildning

Adler & Co    Dansk tobaksfirma anlagt 1866 af Ludvig F. Adler. 1928 er det sidste år firmaet lader sig registrere i Kraks vejviser.

Adler,S    Antagelig cigarfabrikant som virker fra forskellige adresser imellem 1892 og 1900. Vi har dog pt ingen kendskab til emballager fra denne Adler (juli 15).

Alligator Brand    Legendarisk lomme-tobaksdåse fra Færch i Holstebro. Gå til side

American Tobacco Company    Status pr januar 2019: Endskønt kilder (Mullen & Bardenflet) samstemmende vil have os til at tro, at American Tobacco Company (herefter benævnt:ATCO) der lander i Europa, incl Danmark i 1901, allerede året efter skulle være blevet afløst af “kompromis-firmaet” British American Tobacco Company (herefter benævnt: BAT), findes mange indicier som peger i helt anden, muligvis noget mere kompliceret retning. BAT skulle være affødt fra “fornuftsforhandlinger” imellem  ATCO og The Imperial Tobacco Company (herefter benævnt ITCO), sidstnævnte en økonomisk stærk sammenslutning af fortrinsvis større engelske tobaksproducenter, der skulle være opstået som værn imod det indtrængende ATCO.
Altså allerede i 1902 skulle ATCO være taget tilbage til United States, og BAT skulle tegne både ATCO og ITCO`s interesser i resten af verden bortset fra USA og United Kingdom.
Specielt 2 forhold synes at pege på at det må have været anderledes for Danmarks vedkommende.  For det første er det kun lykkedes dåsesidens skribent  at finde BAT nævnt på 2 emballager, alle andre nævner udelukkende ATCO, og ligeledes er det ATCO som optræder i telefonbøger, i KRAKs vejvisere, på regninger og firmapamfletter, ja det er et nærmest usynligt ejerskab hvad Danmark angår, såfremt det skulle stå til troende at ejerskabet tegnes af BAT.
For det andet anmelder flere af de engelske tobaksfirmaer som indgår i ITCO deres egne individuelle mærker i Danmark i perioden efter at BAT skulle have været indtrådt som det tegnende fællesfirma for resten af verden.  Det virker ganske enkelt ikke som om den påståede kildeforklaring kan have været gældende for Danmark.

Andersen,Ib    Illustrator og plakatkunstner. Søn af Valdemar Andersen. Har
udført flere emballager, bla a “Cap Horn”. Gå til side

Andersen & Muus    Grossistfirma som bla a formidlede salg af cigaretter. 1902-05 fungerer kompagniskabet, herefter er det Muus alene frem til 1926 hvor firmaet ophører. Dette firmanavn optræder også på salveæsker! I KRAK`s vejviser står de til tider opført som blikvarefabrikanter ?, forhåbentlig får vi ordentlig styr på dette firmas aktiviteter henad vejen.

P1040426
her ses patentanmeldelses tegning fra fabrikkens tidlige periode

Anglo Dane    Cigaretfirma ejet af G.Gregersen. Virkede fra 1908 til 22.

Augustinus,Chr.    Tobaksfabrik grundlagt 1750. Har begået adskillige
spændende emballager, herunder mange blikdåser. Se eksempel

Apotekerdåser    Meget stort dåseemne. Bla a omfattende måske omtrent
20.000 forskellige af de små såkaldte “salveæsker”. I den
størrelsesmæssigt anden ende af skalaen eksisterer større
cylindre med forskellge latinske betegnelser. Disse er ofte
grønne. Gå til billeder og her indholdsoplysninger

Assens Tobaksfabrik     Har befordret udgivelse af adskillige
emballager, herunder blikdåser/æsker. Etableret 1830 af R.K.Dreyer, 1869 kommer Gundersen familien på banen og fra 1896 hedder firmaet: Assens Tobaksfabrik v. Alex Gundersen.

Austin Flake    Tobaksmærke fra N.B.Clemmensen som bla a blev destribueret i elegant lille blikdåse som vises her på hjemmesiden. Se billede

Avika    Smør-og kaffeforretning beliggende på Vesterbrogade 152 i perioden 1932 til 1940. Vi kender henholdsvis te og kaffedåse fra firmaet. Kaffedåsen kan ses gengivet på billede kaldet: “3 atypiske kaffedåser”, under the og kaffe bjælke her på hjemmesiden. Se billede

B    Bali Shag    Lidt enkel (halvkedelig ?) tobaks borddåse fra Louis Dobbelmann, som jvnf. Steen Ejlers er begået af den danske grafiker Claus Achton Friis.

Ballkönig Cigaretten    50 styks blikdåse af denne cigarettype fra det tyske cigaretfirma Lesmona fra Bremen findes afbildet på hjemmesiden. Se billede

Basrelief    Relief med meget ringe dybde. Eksempelvis Jacob Marstrands firmalogo Thorvaldsens “Sommeren”,som han anmelder i 1885 og som i øvrigt også ses på Avika kaffedåsen. Udtrykket basrelief stammer fra italiensk: basso-relievo (lavt relief).
Eksempel 1    Eksempel 2

P1040559
Batscharis` logo

Batschari,A    Tysk cigaretfabrik af de større. Eksporterede en del cigaretmærker til bla a det danske marked. check den komplette eksport liste her

Berg,Anton    Dansk “slikkeladefabrikant” som lagde fra kaj i 1884, og fra hvem vi kun kender ganske få dåser.

Bernhard,Lucian    Tysk grafisk kunstner i superligaen. Nok mest kendt for sine banebrydende plakater fra starten af nittenhundredetallet. Cigaret fabrikken Manoli benyttede flittigt Bernhard i sine reklame fremstød, sågar det nye fabriks hus til gaden lod ejeren Mandelbaum Bernhard designe. Vi viser en lille gruppe emballager fra denne suveræne designers hånd her på hjemmesiden. Se dåsegruppe

Black Friar    Tobaksnavn fra Færch`s tobaksfabrik i Holstebro. Mindre blikdåse som har indeholdt tobaksblanding med dette navn findes afbildet andetsteds på hjemmesiden.
Se afbildning

Blikdåsefabrikanterne    De firmaer som producerede dåserne. Fra dåserne selv kan vi udlede at hovedparten produceredes af henholdsvis Celludan, Glud & Marstrand samt Carl Lunds fabrikker. Nummerfølgen 4 til 7 er straks mere usikker. I artikkel under forskning vil blive dykket en anelse i dette emne. Find artikel hurtigt ved at klikke her (snart).

Britania Mixture    En af tobaksfirmaet E.Nobels blandinger, som vi har kendskab til dukker op i flere forskellige dåsestørrelser. Mindst èn vil kunne ses på hjemmesiden.
Gå til billede

Blikdåser    Se N.Fabricius Lundins hæfte: “Danske dåsers Guldalder”, som kan
rekvireres så længe lager haves. Indtil videre eneste udgivelse om
gamle dåser som samlerobjecter på dansk. Se nærmere
Intro-artikkel til emnet kan desuden ses her

Blikskilte     Parallelt med dåserne, almindelig udbredt reklame skiltnings form,
dog fortrinsvis til indendørs brug. Kendes med et utal af firma
reklamer. Fra pålidelig kilde forlyder det at markedet snart bliver beriget med bog der dykker en smule ned i netop dette emne, altså danske blikskilte. John Hjuler Hansen har jo begået det danske værk om emaljeskilte, så det føles rart her at kunne annoncere, at Tommy Richard Andersen, allerede forfatter til bogen om danske automater(iøvrigt anmeldt/omtalt her på dåsehjemmesiden), ganske snart udgiver en bog om emnet de danske blikskilte. Se eksempler

P1040479

Bouillon    Kraft/kødekstrakt, hyppigt formidlet i blikdåser. Se afbildning her

Bryggerireklame    Meget bredspektret reklamefelt bla a omfattende: skilte, tændstiksomslag, spejle, figurer, flasker, glas samt meget andet. Ikke noget nærværende hjemmeside gør ret meget ud af!

Brødrene Braun    Dansk tobaksfabrikant grundlagt  i 1888, hvorfra kendes adskillige emballager, herunder blikdåser. Se eksempler

Brasch,Sven    Illustrator og plakatkunstner. Der kendes meget lidt emballage fra denne dygtige tegner. “Delfa”- automaten omtalt på nærværende hjemmeside, er pt det eneste vi har kendskab til. Det skulle imidlertid bringe megen forundring i panelet om ikke flere ting dukker op. Se billeddokumentation

Bulgaria Krone    Cigarettype fra det tyske cigaretfirma Bulgaria, hvor vi her på hjemmesiden bringer afbildning af papemballage fra ca 1930, begået af den dygtige tyske grafiske designer Ilse Lagerfeld. Se afbildning

Burton Navy Cut    Tobaksmærke fra Brødrene Braun, som bla a solgtes i lille hyggelig blikdåse der kan ses på hjemmesiden. Gå til afbildning

Byttere    Samlere bytter ikke så sjældent indbyrdes! Dåsesiden bestyrer en ikke helt ringe studiesamling, og fra tid til anden temmeligt spændende byttere. Eksempler på dåsesidens byttere kan beses ved at klikke her

C    Camel    Legendarisk amerikansk cigaretmærke fra Reynolds tobaksfabrik. Har overvejende været solgt i papiremballage hvoraf følger at de relativt få dåsetyper vi kender er sjældne.

Cap Horn    Færchs tobaksmærke gjort berømt gennem Ib Andersens smukke blikdåser, som også vises her på siden. Se billed eksempler

Carimo    Cigaretmærke fra firmaet Horwitz & Kattentid, hvilket vi har repræsenteret her på hjemmesiden i form af speciel 50 styks blikæske. Gå til billede

P1040476

Carl Lunds Fabriker    (fortsættelse følger)

Casanova    Tysk cigaretfirma som har Münchens berømte designer-søn Ludwig Hohlwein med ombord. På vor hjemmeside kan den besøgende beskue blikæske som har indeholdt 25 Rubens cigaretter fra netop dette firma. Bemærk det skønne firmalogo med hundens hoved indrammet af firmanavnet. Se afbildning

Carøe,C.J.    Københavnsk tefirma grundlagt 1888 hvorfra vi har kendskab til adskillige spændende dåser. Se et par eksempler

Cirkelpigen    Afrikansk inspireret pigehoved indtegnet i cirkel af Aage Sikker Hansen i 1955. Brugt af FDB som gennemgående reklametema ifm kaffe. Eksempelvis gengivet på flere forskellige af FDB`s kaffedåser i køkkenbrugs størrelser. Se afbildning af den mest populære udgave her

Clemmensen F.C.    Tobaksfabrik grundlagt 1850 i Køge. Vi kender indtil videre kun et par små skråtobak dåsetyper fra dette firma.

Clemmensen N.B.    1830 er året hvor i Nakskov denne tobaks virksomhed træder ind på banen. Samlere vil nikke genkendende til firmaets mange spændende dåseudgivelser. Billed eksempel

Cliff nr 40    Cigaretmærke fra det tyske cigaretfirma Tuma. På vor hjemmeside kan iagttages 50 stk blikdåse som omkring 1910 har været salgsemballage for denne cigarettype. Se afbildning

Clio    Cigaretmærke fra den tyske cigaretfabrik Waldorf Astoria. Kan skimtes på billede her på hjemmesiden. Gå til billede

P1040567

Cloëtta    Chokolade firma oprindeligt startet i Danmark af brødre fra Schweitz i 1862. I 1873 åbnedes filial i Malmö og i 1896 udvidedes i Christiania (Oslo). En del “tumult” fulgte herefter, hvorpå firmaet endte op med at blive svenskt. Har udgivet en del dåser, dog flest fra Sverige.

P1040489

Club cigaretter    Cigaretmærke fra Waldorf Astorias sortiment. Findes som lille elegant 10 styks blikæske afbildet her på hjemmesiden. Gå til afbildning

Comtesse    F.D.B. er sælger af denne cerut igennem en længere periode. Omtrent midtvejs inviteres Gunnar Biilmann Petersen til at redesigne emballagen og det kommer der noget ganske spændende ud af, som vi i øvrigt har ofret et helt billede på. Se foto

Corty    Dore Mönkmeyer Corty. Tysk grafisk kunstnerinde født ( 1890 ) og uddannet i Dresden. Har begået adskillige spændende plakater i 19-tyverne, samt tobak-og cigaret dåse design. Se eksempel på stærkt ekspressionistisk tobaksdåse her

Canoe Shag    Velkendt blandt samlere og relativt almindeligt forekommende tobaksdåse produseret af E.Nobel. Hjemmesiden rummer foto af 7 forskellige dåsetyper , hvoraf èn har påklistret papir på sine cylindriske sider. Især den næstældste af borddåse typerne er spredt i et meget massivt antal. Se billeder

Celludan    Københavnsk blikvarefabrikant af de helt store. Det synes efterhånden uomtvisteligt at firmanavnet “Celludan” allertidligst kan optræde på dåse eller skilt eller lommespejl i 1919. Før den tid kaldtes firmaet “Celoidfabrikken Dania” igennem 10 år, og i sin spæde start ved H.J.Jerne ser vi virksomheden præsenteret i Krak 1909 under navnet: Skiltefabrikken “Dania”. Et utal af blikdåser bærer blikvarefabrikant signaturen Celludan, sågar til nabo markeder så som Sverige har virksomheden leveret dåser. Som Celludan kan vi nok fastslå hoved adressen værende Holmbladsgade 111. Celludan optræder sidste gang i Kraks vejviser i 1931.

D    Dalli    Cigaretmærke fra berliner cigaret fabrikken Manoli. Vi er inde i første verdenskrig helvedet, hvilket vi ved på grund af navneskiftet som cigaretten har gennemgået. Den hed Dandy før, men nu skulle national følelsen stimuleres, og alle udenlandske brandnavne blev ændret til tyskklingende. Bernhard har stået for opstramning af dåsens design. Se afbildning

Dania    I vor sammenhæng antagelig et navn vi vil kunne møde som repræsenterende 2 forskellige blikvarefabrikanter. Henholdsvis som Celludans benævnelse i 10 året frem mod 1919 samt “Metalvare Fabrikken Dania” Englandsvej 43. Celoid fabrikken “Dania” lå på Ølandsgade 9.

Derby    Pibetobaks mærke fra den danske tobaksfabrik Brødrene Braun. Blev solgt i lille fiks æske som kan ses her på hjemmesiden. Se afbildning

Diplomat    Cigaretmærke fra Augustinus lanceret i 1912. Dåsen kan checkes ud på cigaretdåsesiden under tobakken. Gå til billede

Dixie Navy Cut    Tobaksblanding fra dansk engelske H.A.Hazelwood som bla a solgtes i små blikdåser af kvadratisk tilsnit. Kan ses under tobakken. Se billede

Dukkehus-dåser    Betegnelsen for miniature dåser, ofte kopier af tilsvarende store normalstørrelse konsum dåser. Optræder ifm indførelse af nyt brand. Er vældig populære hos legetøjs samlere, som dekorative indslag i sættekasser og naturligvis hos nogle dåsesamlere.

Dobbelmann,Louis    Det hollandske tobaksfirma åbner i 1932 filial i København, således at vi både kender hollandske og danske dåser fra dette firma.

Dolma    Kvadratisk blikæske udsendt som salgsemballage af tobaksfabrikken E.Nobel, kan ses afbildet under tobakken på hjemmeside. Gå til billede

Dolman    Cigaret fra Manoli fabrikken i Berlin, nærværende dåse  designet af Lucian Bernhard omkring 1920. Se billede

Dukat Shag    Tobaksblanding fra Augustinus afbildet her på hjemmesiden i 45 grams dåse, med dansk funkis præg. se afbildning

E    Edgeworth    Amerikansk tobaksmærke som har været på banen siden slutningen af attenhundredetallet. Udgiver er Larus & Co. Brandet er karakteristisk ved dets vedholdenhed igennem alle årene frem til vor tid, igennem hvilken periode kun ganske få ændringer har fundet vej til dåsens design. Vi er bekendt med lidt forskellige dåsestørrelser og former, som dette tobaksmærke har været solgt i. Se billed eksempel

Eksell,Olle    Svensk designer hvis design i midt halvtresserne vinder, den af den svenske cacaokonsern Mazetti udskrevne konkurrence, om nyt design til firmaets sællert “Ôgon Cacao”. Gå til afbildning

Element cigaretten    Det spændende jødisk ejede berliner cigaretfirma Mahalla Problem har destribueret denne cigarettype i spektakulær blikdåse som vi bringer afbildning af her på hjemmesiden. Se afbildning

Elgen cigaretten    Cigaretmærke fra det tyske firma Josetti. Den 5 styks dåse vi bringer her på hjemmesiden er designet af Hans Lindenstaedt. Gå til billede

Elite Mixture    Tobaks brand fra FDB`s tobaksfabrik i Esbjerg. I et ganske spændende blikdåse tilsnit viser vi den på hjemmesiden. Se billede her

Elizabethsminde    Legendarisk københavnsk chokoladefabrik fra 1825, som kun holder skansen i 100 år. Sidstnævnte forhold bevirker at de få dåsetyper vi kender fra firmaet, alle i tilgift er sjældne. Se butiksdåseeksempel her

Elvirasminde    Århusiansk pendant til førnævnte Elizabethsminde.
I 1866 bygger Eiler Mehl en chokoladefabrik på Hadsherredvej ved Wallensteins skanse. Apoteker Ramsing overtager fabrikken i 1875 og døber den Elvirasminde efter sin afdøde hustru Elvira (født Gindrup) fra St.Croix. I en periode i 18-halvfjerserne sammenlægges med sodavandsfabrik. I 1901 går det hele i stå. I 1903 kommer den driftige F.G.Clausen indover. Han dør i 1927, hvor efter nydannet familie aktieselskab tager over. 1967 træder firmaet i likviditation. Senere genopstår navnet i samarbejde med C.Rønning & Co. Dåsemæssigt må vi betone firmaets mange samlerværdige emballager og dåser. Specielt firmaets høje cylindriske bolsjerør gør noget ved samlerne. Det er antagelig omkring 1920 at firmaets dåseguldalder løber af stablen. Se billed eksempler

P1050079
Her henter vi firma opstarts året direkte fra den nydelige lille dåse, som iøvrigt måler små 10 cm på den længste led!

Enevoldsen & Hansen    Dansk slikkeladefabrik om hvilken vi pt ved næsten ingen ting. Dog har vi i dåsepanelet kendskab til flere spændende dåseudgivelser fra dette firma, Se eksempelvis her

Engelhardt,Leopold    Cigaretfabrikant med domiciler i henholdsvis Cairo og Bremen. Vi er i stand til at vise smuk blikdåse med orientalsk motiv som har indeholdt 50 Mazeppa Gold cigaretter. Se afbildning

Erdt, Hans Rudi    Tysk plakatkunstner og grafisk designer. Har begået nogle fantastiske reklame designs bla a stor Obel plakat. For Mahalla Problem cigaret fabrikken designede han den suveræne Moslem dåse som kan nydes her på hjemmesiden under tobaksbjælken. Se afbildninger her

Etiketter    Kendes mest fra flasker  samt neutrale emballager af forskellig art. Materialet er tit papir. Etiketters hovedformål er oftest at oplyse om det firma mæssige tilknytnings forhold, men kan også repræsentere en “ekstra” oplysning som det er tilfældet indenfor dåsernes verden, hvor i første række dåsernes egen udsmykning oplyser om de firma mæssige forhold. På tilsyneladende neutrale dåser optræder iblandt etiketter med navnet på det destribuerende firma. Ellers er det overvejende indenfor tobakken hvor vi træffer på påklistret papir i form af såkaldte toldbanderoler, og noget sjældnere hvad man kunne betegne som mellemhandler etiketter. Se afbildning af sidstnævnte ved at klikke her.

Evers    C.R.Evers & Co fra 1867, er et velkendt københavnsk bolsjeforetagende. Mange af dåserne er yderst vellykkede set med samlerøjne, og en enkelt er legendarisk langt udover samlerkredse, bla a udødeliggjort af Scherfig roman. Den sadistiske lektor Blommes favorit slik. Se her eller/og klik her

P1040460