Vareautomater og dåser

For nyligt udkom bogen ”Danske vareautomater – Vare og købmandsautomater fra perioden 1880-1960”. Bogen forsøger at kaste lidt lys på de gamle dansk producerede vareautomater og de firmaer som stod bag. Et spændende og tidligere nærmest ubeskrevet område.

Som forfatter af bogen, har jeg fået lov til at skrive et mindre “gæsteindlæg” her på siden. Dels for at gøre opmærksom på bogens eksistens, men også for at berøre koblingen mellem blikdåser og vareautomater – hvilken ikke er uvæsentlig.

Det forholder sig jo således at mange af de varer, som automaterne solgte,  rent faktisk var på dåser eller i æsker. Dermed også forstået er mange af de dåser, som der samles på, blever trukket fra automater som disse – Det er da en lidt sjov tanke. De fleste automater kunne tilpasses til at sælge hvad som helst inden for tobak, film, pastiller m.m.

Som det fremgår af bogens bagside

 […] Danmark har i tidligere tider haft en automatindustri, hvor automatfabrikker designede og fabrikerede alt fra cigarautomater, cigaretautomater, tobaksautomater og tændstiksautomater; til pastilautomater, frugtautomater, slikautomater, filmautomater og mere. I bogen kastes der et blik på de automater, som er produceret i Danmark, fra slutningen af 1800-tallet frem til midten af det 20-århundrede […]

Mange firmaer fik produceret flotte dåser til deres varer, samt flotte automater hvori disse kunne trækkes. Det handlede om reklame og tilgængelighed. I nogle tilfælde fik de også lavet et emaljeskilt, som yderligere understøttede salgsbudskabet. Et åbenlyst eksempel af slagsen er Delfa pastillen, som favnede alle 3 varianter.

billede af delfaautomat med delfa dåser fra bogen om danske vareautomater

Herover ses et billede fra bogen, hvor en lille Delfa købmandsautomat er vist. Denne har solgt Methol og Lakrits (ja, med ”t”) Delfa pastiller, i æskerne som man kender.

Skulle nogle have lyst til at købe bogen, kan den bestilles via hjemmesiden: www.danske-vareautomater.dk, som trykt bog. Den vil i den nærmeste fremtid også kunne købes som e-bog via de gængse spillerer på markedet (Saxo.com, iBooks, m.fl.).