Dåse-lex: F –

P1040453

F    F.D.B.    Dåsemæssigt et meget interessant firma hvis aktiviteter starter omkring 1900. Det fra starten af kundeejede firmas virke spænder fra tobakken over “den søde tand”, pudsemidler af alle slags til te og kaffe, krydderier og reparationsæsker til cykeldæk. Store butiksdåser veksler med småtteri-dåser og desuden det meste dèr imellem.
Se billeder her alternativt også her

Filigran cigaretten    Manoli cigaretmærke som vi bringer i blikdåse der antagelig er designet af Lucian Bernhard. Gå til billede

Flake Gold Leaf    Tobaksbrand fra E.Nobel København, bla a solgt i blikdåse som kan ses her på hjemmesiden. Se afbildning

Foveaux,Franz    Tobaks fabrik fra Köln, som ved adskillige lejligheder har bragt aldeles vidunderlige blikemballager i cirkulation. Til en start kan de som vil nyde Sonnen-Glanz dåsen som optræder i “Hyldest til tysk …”- artiklen, under forskning. Nyd billede her

20140826_130256_1

Friis,Claus Achton     Dansk grafisk kunstner hvis bidrag til dåseverdenen, såvidt os bekendt , begrænser sig til C.W.Obels Bali Shag. Måske skal det for god ordens skyld nævnes at Claus Achton Friis er manden bag både Prince, Cecil og Kings – cigaret pakningerne, for nu blot at nævne en smule af hans store bidrag til den danske hverdags grafik, som det vil kunne videre erfares i Steen Ejlers lille glimrende bog om emnet.

Færch,R.    Cigar-& tobaksfabrikker A/S Holstebro. Familieejet virksomhed grundlagt 1869 af Rasmus F. Udgiver af mange spændende blikdåser igennem årene. Eksempelvis The Alligator Brand. Se afbildning

G    Garbàty    Tysk cigaretfabrik. Grundlagt af Joseph Garbàty-Rosenthal i 1881. Flyttede til Berlin-Pankow i 1906. Udgiver af mange forskellige cigaretmærker og som næsten naturlig følge heraf, stor dåsedestributør. Corsini-cigaretdåsen som vi bringer afbildning af i artiklen:”Hyldest til Tysk tobaksemballage…” er begået af den grafiske designer Martin Jacoby-Boy. Se afbildning her. Læs også om emnet hos ansichtskarten-pankow. Desuden kan interesserede orientere sig om 8 af firmaets eksportmærkers registrerings datoer i henholdsvis Berlin og Danmark her.

Glud & Marstrand    Seriøs kandidat til titlen danmarks største dåseproducent.
Firmaet etableredes i 1879. I 1895 blev det et aktieselskab. Hvornår firmaet for alvor gik i gang med dåseproduktion i større stil må pt henligge en anelse i det uvisse. En helsides annonce i firmaets 1896 varekatalog kunne vise hen til netop en sådan firmadisposition ?
I annoncen bedyres bla a : “alle sorter Emballage – Daaser såvel blanke, som lakerede og decorerede i èn eller flere farver til Kaffe, Anschiovis, Cacao – The, smør, Tobak – Krydderier, Conserves – Confiturer o.s.v., og desuden siges mod slutningen af annonceteksten: at pris forespørgsler  foruden Quantum, mål og indholdsbeskrivelse helst ses ledsaget af udkast eller tegning.

(fortsættelse følger snarest)

General Goeben cigaretten    Cigaretmærke fra Waldorf Astoria`s store sortiment. Samtidigt står på dåsen brandets tidligere navn: Gild`or, hvilket gør os i stand til præcist at datere den til 1914. Se billede

Gild`or cigaretten    Cigaret brand fra Waldorf Astoria cigaret fabrikken fra ca 1910, solgt bla a i blikdåse som vil kunne skimtes her på hjemmesiden. Se billede

Gordons Mixture    Pibetobak mærke fra 19-tyverne udgivet af Brødrene Braun. klik her

Grammofonstiftsæsker    Samlermæssigt en yderst populær blikæskegruppe, sågar på tværs af landegrænserne, hvilket ikke er så almindeligt iblandt samlere af effekter fra den nostalgiske reklameverden. Man kan oftest tale om en national trofasthed hvis man tager temperaturen hos disse samlergrupper. Grammofonstiftsæskerne repræsenterer en meget stor dåsegruppe hvis man breder paraplyen internationalt ud. Den danske gruppe fylder i denne sammenhæng ret lidt. Det meste grammofonstifts materiale er nok blevet importeret til Danmark. Se billede

G.Gregersen    Københavnsk cigaret producent fra første fjerdedel af det tyvende århundrede. Se eksempel på såkaldt “Anglo-Dane” cigaretdåse her.

Gundersen,Alex    Se Assens Tobaksfabrik.

H    Hafnia cigaretter    Lille dåse som kan ses på hjemmesiden, i hvilken omkring 1910 har været solgt cigaretter fra firmaet C.B.Møller. Gå til billede

Hansa Kaffe    “Kaffe-Andersens” butikskædes navn var Hansa. Er man kaffedåse interesseret stikker butikkens ældste dåse straks i øjnene, grundet sit spektakulære og flotte udseende. Den kendes i 2 næsten ens varianter, men efterfølges af dåse med lodrette striber i dannebrogsfarver. Desuden findes hvad man måske kunne betegne som en discount  eller spare model, måske fra smalhals tider. Et gæt kunne være under 1.verdenskrig og at denne måske er firmaets ældste?. Det pudsige er dog at den er godt og vel et par centimeter højere end firmaets øvrige modeller. Andersen er på banen fra ca 1915, han dør april 1938.
Se afbildning

Hansen,M    Tobaksfabrik fra Haderslev som blev grundlagt i 1815 af Mathias Hansen. Produktionen ophørte i 1956. Firmaet har solgt tobaksvarer i mange spændende emballager, herunder også smukke dåser.

Herrenhaus cigaretten    Cigaretmærke fra berlinerfirmaet Manoli. Solgt bla a i smagfuld blikdåse designet af Lucian Bernhard fra ca 1920. Se billede

Hirschsprung,A.M.    Dansk tobaksfirma som oprettedes i 1826 af Abraham Marcus Hirschsprung. Firmaet har mest virket indenfor cigarer og cigarillos og derved begunstiget samlere med mange forskellige blikdåser.

Horwitz & Kattentid    Københavnsk tobaksfabrik som blev grundlagt i 1892, og som har beriget samlerne med stor emballagemæssig variation. Vi har både kendskab til cigaret produktion samt cigar og cigarillos fremstilling fra firmaets hånd. Se eksempel

I    Irma    Dansk dagligvarekæde som historiskt kan deles op i mindst 3 afsnit. Her beskæftiger vi os overvejende med den første periode, hvor Carl Heinrich Schepler selv står ved roret. Der kan diskuteres en del frem og tilbage om hvornår Irma er startet. Personligt ville jeg foretrække det øjeblik hvor de 2 Scheplerbrødre, evt også moderen, splitter op, og Carl søsætter sit personlige project, som først henad vejen bliver til Irma. Denne skæringsdato er imidlertid ikke klarlagt for nærværende. I stedet  kunne man vælge, som de i øvrigt har gjort i den udmærkede firma-leksikale bog: Danmarks ældste forretninger 1940-udgaven, det årstal hvor Carl Schepler opnår næringsbrev, nemlig 1895. Firmaet er god for lange interessante dåseserier, som i øvrigt langtfra er ordentlig kortlagte.

P1040335
ganske lille men særdeles karakteristiskt dåseudvalg fra irmas tidlige dåseudgivelses periode.

I 1942 dør Carl Schepler og en ganske anden forretningsperiode oprinder for det gamle homogene firma. Irmas ternede dåseserier er da både tidstypiske og vellykkede og vil da også finde en plads her på hjemmesiden. De nyeste ting, kan vi nok alene grundet hjemmesidens navn, tillade os ikke at beskæftige os videre med. Foreløbig Klik her

Imperial Mixture    Tobaksmærke fra Julius Adler A/S som vi viser under tobakken.
Se afbildning

Islam Auslese    Tysk tobaksmærke fra Vincetti Tabak & Zigarettenfabrik fra Köln am Rh., Expressionistisk dekoreret dåse pryder billede på nærværende hjemmeside. Se billede

P1040498
Jensen & Møllers varemærke fra november 1887.

J    Jensen & Møller    Københavnsk bisquit fabrik som har beriget samlerne med en del spændende emballager og reklame souvenirs af forskellig art. Hovedet på sømmet slog de dog godt og grundigt først da en kagedåse med Mucha kvindehoved motiv dukkede op. Den er vi stolte af at kunne vise her på hjemmesiden. Se afbildninger her

Jerne,H.J.    Med en vis rimelighed kunne man kalde denne person starter af et firma som siden bliver til det notoriske Celludan. Desuden nævnes Jernes patent som væsentligt  i forbindelse med fremstillingen af firmaets produkter ?

Josetti    Tysk tobaksvare fabrikant med mange utrolige dåser på samvittigheden. Hos os indtil videre blot repræsenteret ved 5 styks cigaretdåse af firmamærket Elgen. Dåsen i øvrigt designet af Hans Lindenstaedt. Se billede

K    Kana    Udover at være et stednavn fra biblen, har flere firmaer samt virksomheder i øvrigt, herunder en børnehave i slutningen af attenhundredetallet i kvarteret ved St Hans torv, og altså Fælledvej, på Nørrebro i København, gjort brug af navnet. Dèr hvor dåsepanelets interesse koncentrerer sig er Irma stifteren Carl Scheplers storebroder Fritz Christian Scheplers firma som i en periode benytter navnet, dels som navn for sammes margarine og tilsyneladende også for firmaet som helhed. Storebroder Fritz`s butikseventyr som selvstændig kan i øvrigt med rimelighed siges at have befundet sig udgangspunkt-mæssigt på Fælledvej nummer 16, hvorfra hans del af familie foretagenet etablerede sig i 1895. Denne adresse holdt sig i øvrigt igennem hele firmaets historie. Vi har kendskab til 5 forskellige dåser fra F.Chr.Scheplers firma, så hvad dåseudgivelses antal angår, kan man ikke sige at de 2 Scheplerbrødre efterlignede hinanden. Panelet har stor focus på begge brødre og må desværre konstatere at der indtil videre er fremkommet særdeles lidt om storebroderen og hans firma. Vi er imidlertid på og forventer at ting vil dukke frem fra glemslernes mørke, som vi løbende vil bringe på denne vor hjemmeside.
Sønnen Anker Kaj Marius Schepler afløser faderen i firmaets senere afsnit.
Se kaffedåse her

Krüger,Herman    Københavnsk tobaks firma grundlagt 1805 af Buch & Søn. Fra 1877 til 1897 ejes firmaet af Herman Chr. Theodor Krüger, som iøvrigt også efterfølger 2 generationer  Bonnesen ( 1828 – 1873 -) og som bliver den der navngivnings mæsigt tegner firmaet fremadrettet. Fra 1897 deles ejerskabet med  Johs. Chr. Hansen, der fra 1904 tegner firmaet som eneindehaver. I 1916 omdannes firmaet til aktieselskab med Odense firmaet Erik Stokkebye som aktie majoritets ejer. Skønt firmaet trådte i likvidation i 1937, anvendtes firmanavnet senere af Stokkebye jvnf hæftet “Tobaksindustriens medlemmer 1875 – 1970, hvorfra også de øvrige oplysninger er hentet. Se eksempel på tobaksdåse fra firmaet bærende navnet “Sadi-Shag” her

L    Lesmona    Cigaretfabrik fra Bremen, fra hvilken vi fotografisk gengiver en 50 stk Ballkönig cigaretten blikdåse. Se billede

Lessing & Co    Tysk cigaretfirma fra Frankfurt am Main der har beriget vor tids samlere af højkvalitets design med Ernst Udet cigaretdåsen, som kan iagttages på hjemmesiden i en noget slidt udgave, der alligevel svinger. Se afbildning

Lucullus    Tysk cigarillos mærke som kan iagttages her på siden i en farvedristig blikdåse af spændende geometrisk grafisk beskaffenhed. Se afbildning

P1040570

M     Manoli Cigaretten Fabrik    Blandt samlere, berømt berliner cigaretfabrik ejet af Jacob Mandelbaum, startet under navnet Argos i 1894. Fabrikken beskæftigede ca 1000 ansatte i 1914. Fabrikken omfattede også et stentrykkeri og en emballagefabrik, og i perioder var så prominente designere som Hans Rudi Erdt, Lucian Bernhard, Julius Klinger og Ernst Deutsch tilknyttet fabrikkens grafiske afdeling. I 1924 overtog Reemtsma aktiemajoriteten, og selvom enkelte cigaretmærker videreførtes ind i trediverne, sluttede Manoli-eventyret reelt dèr. På hjemmesiden har vi focuseret specielt på dåser designet af Bernhard. Se eksempelvis her, og et enkelt mesterstykke, Kardasch kan ses her
V
il man yderligere i dybden kan efterfølgende hjemmeside adresse stærkt anbefales: www.manoli-berlin.de, og er man doven kunne man evt. trykke her.

Margarinedåser    Relativt få standardiserede dåsetyper. Oftest bærende ret enkle og primitive dekorationer. Der er dog undtagelser. Se eksempler på den såkaldte lille “standard”- dåse her

P1040502
Firma logo for bagermester Jacob Marstrand

Marstrand,Jacob    Bagerforretning i Købmagergade i København, hvis indehaver Jacob Marstrand i antagelig sidste fjerdedel af attenhundredetallet fik fremstillet dåse, som måske kan gøre sig fortjent til titlen: Danmarks ældste dåse. Se afbildning her

Medova The    Tefirma som havde adresse i Købmagergade i starten af det tyvende århundrede. 2 navne er ejermæssigt indover, henholdsvis Joe Vincent og Maypole.
I 1907 bringer firmaet et lidt kompliceret varemærke i spil, det afløses i 19-tyverne af Valdemar Setofts berømte løbende hollandske barn. Firmaet har begået en række spændende kvalitetsdåser. Se f eks her, eller klik her. Sluttelig kan man se logo her

P1040573

Metz,David    Gammelt te-firma og udgiver af spændende reklamesouvenirs incl blikdåser.

Mischou & Co    Tobaksfirma.

Montebello    Cigaretbrand fra Manolifabrikkens Bernhard sortiment. Se billede her

Moslem    I nærværende sammenhæng tysk cigaretmærke fra Mahalla Problem fabrikkens sortiment. Vises her på hjemmesiden i Hans Rudi Erdts enestående dåsedesign. Se foto her

Mucha,Alphonse    Kunstmaler og grafisk designer fra czeckoslovakiet, som i særlig grad kom til at influere på den franske Art Noveau stilart omkring forrige århundredeskifte. For nylig dukkede hidtil ukendt dansk Mucha-dåse op, udgivet af det danske kiksefirma Jensen & Møller. Se billeder her

Myschou    Tilsyneladende udgivermæssigt anonym grafisk spændende tysk cigarillos dåse, som vi præsenterer foto af på hjemmesiden. Klik her

C.B.Møller & Co    Københavnsk cigaretfabrikant. Grundlagt 1844 af L.N.Schrøder. I 1884 tog C.B.Møller over for en blot 3 årig periode, men det blev alligevel han som fremadrettet kom til at navngive fabrikken.Firmaet havde i perioder ret massiv import af forskellige udenlandske cigaretmærker, herunder forskellige cigarettyper fra firmaet Theodoro Vafiadis i Cairo. På hjemmesiden optræder en enkelt, men repræsentativ cigaretdåse fra firmaets cigaretsortiment omkring 1.verdenskrig. Mærket hedder Hafnia og kan ses ved klik her

N    The Navigators Shag    Dansk destribueret virginia tobak fra Petersen & Sørensens tobaksfabrik i Horsens. Fabrikken grundlagt i 1865. Dåsen eksisterer i flere størrelser, vi viser “den lille” på hjemmesiden. Se afbildning her

Nordisk Kaffe Kompagni    Dansk kaffefirma som har formidlet en del butiksdåser samt dåser til køkkenbrug. Se artikel  under forskning. Klik her

O    Obel,C.W.    Dansk tobaksfirma og udgiver af mange forskellige blikdåser. Firmaet grundlagt så tidligt som 1787. Et enkelt nyere eksempel på cigarillos dåse fra firmaet med navnet Femina kan ses ved tryk her

P    Petersen, Gunnar Biilmann    Dansk grafisk designer i “sværvægtsklassen”.  Her på hjemmesiden repræsenteret ved variationer af FDB`s tobaksmærke Comtesse. Gå evt direkte til afbildning ved at trykke her.

 Petersen & Sørensen    Dansk Tobaksfirma fra Horsens. Grundlagt 1865.

P1040493
Tobaksfabrikant John Players registrering fra marts 1893.

Players    Legendarisk engelsk cigaretmærke. Se eksempel her

Prince of Wales    Udover betegnelse for den engelske monarks status inden kroning, har titlen fundet anvendelse i flere lande som brand navn. Panelet vil antagelig senere kunne fremdrage cigaretæske fra berlinerfirma, første gang udgivet i 18-firserne, men lige present gælder det tobaksbrand fra E.Nobel med tillægsbetegnelsen flake gold leaf, som vi har ladet afbilde i velbevaret 50 grams blikdåse med eksklusivt dekorativt udtryk.
Se afbildning her

Q

R    Reemtzma

P1040637

tegning af tegning af Rewes`logo.

Reves,J.W.    Præsenterer sig selv som dåsefabrikant, og optræder på dåserne netop dèr hvor dåsefabrikanter almindeligvis er at finde. Veksler imellem i sit navn at bruge enkelt V og W, som forkortelse for nummer 2 fornavn, hvilke begge pt er os ubekendte. Reves er på banen fra 1906 til 1920. Udover på Røde Mølle dåseserien, og en af Medovadåserne er det ganske sparsomt hvor vi har fundet firmaets signatur på dåser

P1040641

Røde Mølle    I vor sammenhæng, dåseserie som inspirationsmæssigt læner sig lidt op af visse af Carl Scheplers dåseserier, eller omvendt ? Dåserne er antagelig udgivet af mindre butikskæde som startede op på Nørrebrogade 168 i 1908. 1915 udvidedes med Godthåbsvej adresse.

P1050186
Her bringes affotograferet annonce fra telefonfagbog anno 1923. Det vi ser her synes at bekræfte at vi har med en slags butikskæde at gøre, men den endelige fortolkning vil vi gemme til kaffedåse gennemgangen andetsteds under REGISTRE.

S    Sadi Shag    Tobaksmærke fra tobaksfirmaet A/S Herman Krüger København. Vi præsenterer nydelig 50 grams dåse af dette mærke,  dekoreret med nationale “toner”, her på hjemmesiden. Dåsen er produceret hos  Celludan men optræder ikke i tobaksvare registeret 1927. Den skal nok dateres 19-starttyverne. Se afbildning her

Semper Ardent Mixture    Dansk tobaksbrand af ukendt herkomst. Vi bringer nydelig 50 grams blikdåse her på hjemmesiden, som er fremstillet hos Celludan, og som vi dateringsmæssigt vover at pladsere i 19-starttyverne. Se afbildning her

Seetoft,Valdemar    Dansk plakattegner hvis virke også har resulteret i bla a spændende tedåser, udgivet af Medova. Se afbildning her

P1050179

Staahlnacke,Thorkild Oscar    Vordingborg købmand som drev kaffemagasinet “Menado” Algade 47 fra 1923 til 1929 og i den forbindelse udgav grafisk særdeles spændende  kaffedåse.

Svensk tobakshistorie    Spændende svensk hjemmeside som fordyber beskueren i nabolandet Sveriges tobakshistorie.

T


U
    Union Jack    Udover at være det engelske flags navn, har vi præsenteret lille blikdåse her på hjemmesiden, som har tjent som – antagelig introduktions – salgsemballage for E.Nobels cigaretbrand af samme navn. Dåsen har kunnet rumme 20 cigaretter, og bærer udover ord og bogstaver også lille flag som lågdekoration. Se afbildning her

V

W    Waldorf Astoria    I vor sammenhæng tysk tobaksfabrik fra starten af det tyvende århundrede, med mange spændende dåser på samvittigheden. Se eksempler her.