Efterlysning

Denne hjemmeside skulle gerne stimulere dåsesamleri og dåseforskning.
Vi fra det såkaldte ekspertpanel er i fuld gang med at indvie dem som måtte være interesserede, i dåsernes historier og hemmeligheder.
Vi er selvfølgelig langtfra altvidende så vi ønsker modspil/medspil i størst mulig grad, indenfor rimelige rammer.
Som nævnt andetsted eksisterer en større studiesamling som panelet har brugsret til og som tilstadighed “trimmes” samt udvides, efter vanskeligt forklarlige kriterier.
Hovedkriteriet er dog at samlingen på bedste vis skal kunne illustrere de mange focus som sætter emnet gamle dåser på dagsordenen i flest mulige relevante sammenhæng.
Vi har også populært sagt gode byttere, find venligst fotoeksempler på dette i det følgende.