Danske tobaksfirmaer

Danske tobaksfirmaer belyst gennem emballager og firmasouvenirs !

Det vil nok være en mere korrekt udmelding at sige, at de danske tobaksfirmaer i nærværende gennemgang er i hoved focus, og betegnelsen hoved focus skal vel sagtens nogenlunde forstås som følger.
Det forholder sig jo sådan at landegrænser, hvad tobaksfirmaer angår, ikke er så entydigt et begreb, som de der gerne vil skabe orden og overblik indenfor emnet antagelig kunne ønske.
Der findes selvfølgelig danske statsborgere, hvis firma, indenfor den periode vi her behandler,  importerer rå tobak, forarbejder den, for siden at destribuere  den til forbrugere i hjemlandet. Desuden findes der udenlandske firmaer som opretter en filial/et kontor her, ja sågar en forarbejdnings fabrik (af det kan nutiden lære at der skam har været ganske andre perioder end nu hvor vi er ved at vende os til at firmaer outscorcer arbejds opgaver til udlande med helt andre løn niveauer).
Sådanne firmaer er selvfølgelig i starten stærkt knyttet til sit oprindelige ophav. Der kan så måske opstå ændringer i de firma mæssige ejerforhold på hjemmefronten, samtidigt med at den danske filial fordanskes mere og mere. American Tobacco er et sådant eksempel, men der findes adskilligt flere.
I nærværende gennemgang vil også blive strejfet decideret udenlandske mærker der har cirkuleret på det danske marked, og det endda i en labil grad, eftersom vi endnu ikke har sporet noget troværdigt excact kildemateriale, hvad disse brands angår.
Små etiketterne er naturligvis at regne for bevisførelse for en uomtvistelig, omend oftest sporadisk,  tilknytning  til det danske marked. Den store forekomst af bestemte udenlandske mærker synes at indikere en mere massiv, måske sågar langvarig, tilstedeværelse i Danmark. (et eksempel på det sidstnævnte er Edgworth tobakken fra det amerikanske firma Larus og Co)

GamleDaaser-positiver-scan (1)
Mogens Knudsens optagelser fra ca 19-midtfirserne, er nu overført til hjemmesidens bibliotek. Nærværende foto er et sådant, og som man vil kunne konstatere er det i dette tilfælde blot alfabetisk kronologisk relevant idet det drejer sig om cigaret og tobaksdåser fra det udenlandske firma Abdulla, som dog har været solgt på det danske marked.

Artiklen fortsættes under registre. Gå direkte til fortsættelse her