Månedsarkiv: marts 2015

Danske tobaksfirmaer

Intro. fortsat:

Egentlig ville vi fra panelets side gerne have haft lavet et gennemgribende katalog omfattende dåser samt andre emballage typer, firmasouvenirs, firmaoplysninger, fotografier af firmarelevante motiver så som butiks facader-og interiørs m v.
Som situationen byder sig, har en del benspænd imidlertid allerede meldt sig på banen. Eksempelvis har væsentlige dele af det sparsomme kildemateriale vist sig at være ganske upræcist!
Papir er taknemmeligt, men øv hvor får man lyst til at bande dilettanteri langt væk, når man gerne selv vil præsentere et propert stykke research arbejde, og tilsyneladende ikke kan stole på ret meget blandt de kilder som er tilgængelige for nærværende.
Tag Julius Adler. Fire kilder bringer fire forskellige opstarts datoer for dagen, og de kan jo dog umuligt alle have ret?
Et forhold som også rammer nærværende project som et benspænd, er der hvor andre samlere krammer deres objekter og eventuelle viden så tæt ind til kroppen, at andre ikke må kikke med. Undskyldninger som: “Jeg skal selv skrive en bog på et tidspunkt”, har vi hørt ved mere end èn lejlighed, og umiddelbart kunne det jo lyde som en rimelig undskyldning, men mon den reelt holder vand?
Sidst var det fra tysk side hvor en formodentlig unik tobaksdåse fra Clemmensen Nykøbing F., “Mirza”, med et orientalsk motiv, som panelets ældste ved et uheld var kommet til at afhænde, men sagtens kunne have haft et foto liggende af, hvor “jeg skriver snart en bog”-undskyldningen blev brugt.
Vi svarede:”Hvis Mirza foto bliver bragt hos os, med fuld proveniens nævnelse, helt efter dit ønske, mener du at det skulle påvirke interessen for din kommende tyske bog i negativ retning?” Mon ikke snarere det ville kunne fungere som en slags reklame for det kommende skriveri, om det nogensinde ser dagens lys?
Men altså kombinationen af det stærkt vanskelige, grænsende til det umulige, i at bringe præcise oplysninger samt de andre muntre benspænd vi bliver budt, bevirker at nærværende gennemgang af de danske tobaksfirmaer, bliver væsentlig mindre ambitiøst – ja måske mere en afslappet gennemgang af de på det danske marked cirkulerende brands, med hoved focus på udgivelserne fra de dansk ejede firmaer, og disses data.
Til slut vil jeg nævne at jeg til det sidste havde håbet at kunne få særdeles kvalificeret samler kollega med på bla a tobaks dåse gennemgangen. Jeg forsøgte at friste med decideret ligeværdig medarbejder status, men tror nu ikke længere på denne mulighed. Det er så hovedårsagen til at tobaks firma gennemgangen har trukket noget ud opstarts mæssigt. Nu burde projectet ganske snart begynde!

A

P1050236

Det viste sig at vi må begynde med familien Adler, fra hvilken 3 personer beskæftigede sig med tobaksproduktion, eller rettere tobak forædling, samt import og detailsalg, under en eller anden form.
Julius Adler lagde ud på Kgs.Nytorv adresse (jvfn KRAK) med import af havanna cigarer, allerede i 1859.

Broderen (jnvf jødisk museum) Ludvig Ferdinand Adler  støder til i 1866 under firmanavnet Adler & Co på adressen Vimmelskaftet 36 stuen. Forskellige kilder mere end

P1050020
den ene side af, i møntsamlerkredse relativt almindeligt forekommende, reklamemønt fra Ludvig Adlers firma

antyder at det var hos Adler & Co vi skal søge de første dansk producerede cigaretter, og jvnf artikkel i Illustreret Tidende fra slut attenhundredetallet etableres egentlig cigaret fabrik af L F Adler så tidligt som i 1878.
Den 3. Adler; S Adler ( antagelig mindre cigarproducent ) spiller fra 1889 til ca 1900 en smule med i kulissen fra Heibergsgade adresse, blot skal det nævnes at vi pt endnu ikke har fundet emballager fra denne gren af Adler familien.
Det er såmænd også ganske småt hvad som har overlevet fra Adler brødrenes firmaer. Til dato blot en emballage fra hver, i begge tilfælde blikdåser. Den fra Adler & Co kender vi i 2 eksemplarer, og den fra Julius Adler er pt at regne for et unikum. Desuden findes lille rabatmønt fra Adler & Co, som må have været fremstillet i et betragteligt oplag, da den ret hyppigt dukker op ifm at private menneskers møntportioner bringes til torvs.

P1050144
orienterende firmasouvenir fra 1888 udstillingen, her omslaget fotograferet i kgl biblioteks småtryks afd
P1050145
indmad fra samme 1888 firmasouvenir

Forfølger man Adler tobaks firmaerne i KRAK`S vejvisere i den relevante periode, er det let at danne den antagelse at de 2 brødre må have haft et ikke helt ringe samarbejde. Der byttes bla a produktions adresser ind i mellem, samtidigt med at der ganske hyppigt flyttes  til nye locations.

Adler og Co Kjøbenhavn,cigaretter
afbildning af Adler og Co blikæsken fundet på hollandsk hjemmeside. Adler har ikke selv et hundrede procent bekostet fremstillingen af denne blikæske, man har derimod tilkøbt sit firmalogo og navn forneden på allerede eksisterende “standarddåse”!

Vi har kendskab til en firmalikvidation hos Julius Adler i 1910, men samtidig en aktieselskabs dannelse i samme år.

P1040320
den unikke tobaksdåse fra Julius Adler A/S som jo derfor ikke kan være ældre end 1910, men ejheller nyere end 1920.

Efter en stabil butiks placering, skifter Julius Adler A/S adresse fra 1911 til 1919 hele 3 gange. Først fra Kgs.Nytorv 26 til Gothersgade 45. Dernæst nævnes i Kraks vejviser Amagergade 20 og i 1917 Langebrogade 6.
1919 er sidste gang Julius Adler A/S optræder i Kraks vejviser.
I hæftet “Tobaksindustriens medlemmer 1875-1970” står under Julius Adler bla a følgende nævnt: Efter Julius Adlers død i 1902 overtoges virksomheden af Albert Jacobsen, der i 1910 omdannede firmaet til aktieselskab, for hvilket han var direktør indtil 1915. Selskabet hævedes i 1919.

Adler & Co forlader de københavnske strøg adresser i 1906-07, jvnf Krak. Først og kort fortæller kilderne om en beliggenhed på Wodroffsvej  5, som allerede året efter skiftes ud med Gl.Kongevej 41. De sidste 2 optrædener i Krak hedder Jernbane alle 54 i Vanløse. Efter 1928 er eventyret om Danmarks formodentlig første cigaretfabrikant slut.

B

C

D

E

F