Kildeliste

Intro til kildeliste

Man må forstå at “puslespilsbrikker” der i flok skal hjælpe os dåseinteresserede i nutiden, med at danne os de rette billeder af så mange aspekter af de gamle dåsers historie som muligt,  i nogle tilfælde skal indsamles temmelig utraditionelle steder. På dansk er deciderede kildeskrifter sjældne, i visse andre lande må man retfærdigvis sige at en del efterhånden er udkommet, som omhandler ældre emballager, herunder: gamle dåser. Der er klart nok en del parallellitet at trække på her, men det specifikt danske materiale skal selvfølgelig forsøges oplevet udfra de rette danske forhold.
Dåserne er jo en del af den nostalgiske reklameverden, og vi kan tit hente værdifulde oplysninger fra parallelområder såsom emaljeskilte, “Richsbilleder”, samlermærker og lignende. Firma jubilæumsskrifter kaster også af og til et par brugbare oplysninger fra sig, ligeledes kan annoncer i ældre ugeblade af og til medvirke til at afklare visse forhold, måske blot af omtrentlig tidsmæssig karaktèr. Efterfølgende såkaldte kildeliste bærer præg af den meget store bredde hvorfra vore puslespilsbrikker stammer. Forhåbentlig må den også kunne blive til gavn for andre, som vi synes den har været det for os.

Kilder

“Gadens Blikfang”, Danske emaljeplakater gennem 100 år. Af John Juhler Hansen 2002 forlaget Jelling. (karakteristik: samspillende dk. parallelområde)(status:litteratur)

Fra “Madam Blå” til moderne metalemballager. Glud & Marstrand A/S 100 års jubilæum 1895-1995. Udgivet af Glud & Marstrand 1995.(karakteristik: væsentlig kilde ifm. dk. dåseforskning)(status:litteratur)

“125”. Irmas 125 års jubilæumsbog udgivet 2011 af Irma. Forskellige forfatteres indlæg, bla a Allan Mylius Thomsen og Claus Hagen Petersen.(karakteristik: indirekte kildemateriale dk./status: litteratur)

“Cigarette Pack Art” af Chris Mullen, St.Martins Press 1979.(Karakteristik: samspillende parallelområde/status:litteratur)

“Decorativ Printed Tins” af David Griffith, Studio Vista 1979. (karakteristik:væsentlig kilde ifm. dåseforskning/status: litteratur)

“Smoke gets in your eyes” af Michael Thibodeau og Jana Martin. Abbeville Press Publisers 2000. (karakteristik: samspillende parallelområde/status:litteratur)

“Package And Print” af Alec Davies, Faber and Faber 1967. (karakteristik: væsentlig kilde ifm. dåseforskning/status:litteratur)

“Arkitekten & grafikeren Gunnar Biilmann Petersen 1897-1968” af Steen Ejlers & Arkitektens Forlag, 2002. (karakteristik: væsentlig kilde ifm. dk.dåseforskning/status:litteratur)

“Ib Andersens Brugsgrafik” af Steen Ejlers. Christian Ejlers forlag 1980. (karakteristik: væsentlig kilde ifm. dk. dåseforskning/status:litteratur)

“Margarineindustrien I Danmark 1883-1933” af Einar Cohn. Udgivet af Otto Mønsted A/S 1933. (karakteristik:inddirekte kildemateriale dk./status:litteratur)

“Die kunst Zu Werben” Susanne Bäumler, Münchner Stadtmuseum 1996. (karakteristik: omfattende udstillingskatalog)

“Strategien der werbekunst von 1850-1933” Jörg Meissner,  Deutsches Historisches Museum 2004.(karakteristik: omfattende udstillingskatalog)

“Kulturen 1987”, medlemsårbog fra Kulturen i Lund Sverige.(væsentlig kilde ifm. dåseforskning/status:litteratur)

“Svenska Skyltar” af B.Conradson og O.Nessle. LT`s forlag Stockholm 1980.(karakteristik: samspillende parallelområde/status:litteratur)

“Jul i Sorø” 1998, artikkel: Fra elev til bestyrer hos Schepler i Sorø 1929 – 1958. Samtale med Margrethe Nielsen, Sorø. Af Hans Chr.Olsen

“Sweet Memories” af Robers Opie. Pavilion Books Limited 1988. (spændende glimt af relevant engelsk reklamehistorie med focus på “den søde tand”)

“The Art of the Label” af Robert Opie. A Quarto Book 1987. (enestående smagsprøver på engelske småemballager samt etiketter af meget varieret beskaffenhed)

“Rule Britania” af Robert Opie. Viking 1985. (reklamehistorisk gennemgang med focus på engelske nationalsymboler)

“Die Bunte Verführung” af U.Feuerhorst & H.Steinle, Silberstreif Verlag 1985. (vigtigt supplement til tysk reklamehistorie/mange blikskilte bla a afbildet)

“Cigaretten-Reklame” af Michael Weisser. Edition Deutsche Reklame 1985. (meget alsidig behandling af tysk cigaretreklame)

“The Tin Can Book” af Hyla M. Clark. New American Press 1977. (en anelse overfladisk gennemgang af reklamehistorien med mest focus på USA)

“Pipe Dreams” af Mike Dempsey, Pavilion 1982. (ganske dybtgående gennemgang af Imperial Tobacco Companys reklamehistorie)

“British Biscuit Tins” af M.J.Franklin, Victoria & Albert Museum 1984. ( katalog over Franklins store biscuitdåse gave til V.&A. museet)

“British Biscuit Tins 1868-1939” af M J Franklin, New Cavendish Books 1979. (pragtværk der gennemgår engelske kiksdåsers mangfoldighed i nævnte periode)

“More Street Juvelery” af C.Baglee & A.Morley, New Cavendish Books 1982. (gennemgang af betydelige dele af de engelske emaljeskilte samt de væsentlige samlere)

“Das Neue Tabaco Buch” af M.W.Rien & G.N.Dorèn, udgivet 1985 af Reemtsma tobaksfabrik Hamborg. (grundig gennemgang af alle aspekter af tysk tobakhistorie)

“Das Cigarettenplakat im Laufe der Reemtsma-Firmengeschichte” af Gustaf Nils Dorèn 1974.(specialhæfte med focus på udvalgte tyske cigaret reklame plakater)

“Die cigarettenpackung im Laufe der Reemtsma-Firmengeschichte” af Gustaf Nils Dorèn 1975.(specialhæfte med focus på udvalgte tyske cigaretemballager)

“Die Cigarettenanzeige im Laufe der Reemtsma-Firmengeschichte” af Gustaf Nils Dorèn 1976. (specialhæfte med focus på udvalgte tyske cigaret reklame annoncer)

“Werbung im Tabak-Fachgeschäft im Laufe der Reemtsma-Firmengeschichte” af Gustaf Nils Dorèn 1977. (specialhæfte med focus på tysk butiksskiltning)

“Richs – Billeder” af Helge J.Kudahl, forlaget Rhodos 2000. (spændende og omfattende gennemgang af parallelområdet reklamesamlebilleder fra Danmark)

“Liten Svensk Historie Om Röktobak” af Walter Loewe 1994. (specialhæfte med kortfattet gennemgang af svensk tobakshistorie med focus på pibetobak)

“Liten Svensk Historie Om Cigarer Och Cigariller” af Walter Loewe 1996. (specialhæfte med kortfattet gennemgang af svensk tobakshistorie med særlig focus på cigarer og cerutter)

“Større, færre – og billigere” af Erik Stockmann 1992 Det Schønbergske Forlag.(gennemgang af forrige århundredes dagligvare butikker, med focus på kæde-butikker og sammenslutninger)

“Email – Reklame – Schilder” udstillingskatalog over Andreas Maurers samling 1987 (-1990)(spændende og omfattende katalog over mellemeuropæiske emailleskilte)

“Sillburkar & Tvålkartonger” af Birgitta Conradson,  Nordiska museet 1977. (lille men interessant gennemgang af svensk emballage historie)

“Träume in Blech und Papier” af Harald Braem. Paul Haupt forlag Bern og Stuttgart 1985. (lille intim gennemgang af tysk cigaretemballage udfra samleri-vinkel)

Tobaksvareregister 1927, udsendt af tobakshandlerbladet, udarbejdet af prislisteudvalget under tobakshandlernes landsforening. (tilsyneladende komplet tobaksvarefortegnelse over hvad som kunne købes på det danske marked anno 1927 blandt foreningens medlemmer)

“Danske Blikdåsers Guldalder” af N.Lundin. Udgivet i forbindelse med at ca 1000 dåser fra forfatterens samling var udstillet ved Jægerspris sommeren 2000. (pt det eneste på skrift som belyser danske dåser som samlerobjecter. 36 siders hæfte betyder naturligvis at vi her ikke har med et særligt dybdeborende arbejde at gøre, men derimod med ærlig introduktion til emnet. Findes i lettere revideret 2. udgave. Samlet oplag for begge: 82 eksemplarer)

“Reiz und Hülle” af E.Leitherer & H.Wichmann. Verlag Birkhäuser, Basel 1987. (et virkeligt grundigt og inspirerende værk som afdækker, fortrinsvis tysk emballage historie. Et arbejde som sætter navn på utallige emballager og reklame kampagner, hovedsagelig af ældre dato)

“Der skete noget i Irma” af forskellige forfattere. Udgivet af Irma A/S 2007. (et væld af faktuelle oplysninger om Danmarks ældste dagligvarekæde, unikke puslespilsbrikker til den som eksempelvis forsker i de ældste afsnit af Schepler familiens købmandsskab)

“Tegneren Ib Andersen” af forskellig forfattere. Udgivet af Forlaget Vandkunsten København 2008. (indeholder foruden tonsvis af tegninger et lille interessant afsnit omhandlende Ib Andersens emballager samt skitser til samme)

“Theobroma Cacao”. Svensk jubilæumshæfte i anledning af “Cloetta”`s 75-års jubileum i 1948.( historisk gennemgang af firma igennem de så omskiftelige tilstande som tilfældet med denne, måske skulle man sige: disse fabrikker jo gennemlever. Rigt illustreret, også en del emballager afbildet)

“Die Frau in der Reklame” af Michael Weisser 1981,F.Coppenrath Verlag. (en ganske spændende spadseretur igennem tysk reklame med focus på det stærke køn, i perioden 1827 – 1930. Rigtig mange afbildninger af både dåser, annoncer, plakater mv)

“Danmarks Ældste Forretninger” 1940, udgivet af KRAK (kort alfabetisk gennemgang af danske virksomheder etableret før 1900)

“Danmarks Ældste Forretninger” 1950, udgivet af KRAK (kort alfabetisk gennemgang af danske virksomheder etableret inden udgangen af 1911)

Oversigt over tobaksindustriens medlemmer 1875-1970. Udgivet i anledning af Foreningen af Cigarfabrikanter i Provinsernes 75 års jubilæum. ( virkelig grundig gennemgang af tobaksproducenter i dk )

“Halvtreds Aar på Østergade”. Illum`s 50 års jubilæumsskrivelse fra 3.marts 1941.
(charmerende og lettere gennemgang af firmaets historie)

“Bisquits LU” af Oliver Fruneau-Maigret, udgivet af Daniel Bordet 2010. ( fransksproget
gennemgang af kiksefabrikken Lefevre Utile`s historie med mange afbildninger af em-
ballager, bla a flere af Alphonse Mucha)

“Die Deutsche Werbegrafik” 1927 af Dr.Walther F.Schubert udgivet på verlag Francken
& Lang G.M.B.H. Berlin W 30.( Dette skønne grafiske værk som gennemgår tysk reklame-
grafik med utallige indklæbede eller trykte billedeksempler, kan beses på Designmuseet
i Bredgade København)

“Claus Achton Friis Skrift & Brugsgrafik” af Steen Ejlers udgivet på Arkitektens Forlag 1996.
(lille spændende gennemgang af denne interessante grafiske danske kunstners livsværk)

“Die Reklame ihre Kunst und Wissenschaft” bind I & II ( 1913 og 1914 )Verlag für Sozialpolitik. ( En med klædelig tysk grundighed gennemgang af alle aspekter vedrørende produktreklame anno tiden op til 1.verdenskrig, fortrinsvis gældende for de tysksprogede områder. Et utroligt antal afbildninger – mange sågar i særdeles klare farver – bekræfter hvilken kreativitetsmæssig vanvittig periode vi har med at gøre. Et for panelet rent knock out indput, kva vores i forvejen store interesse i nævnte periode samt geografiske område. De 2 bind findes på Designmuseum Danmarks bibliotek, dog kun til læsesals brug )

“Au bonheur des boites” af Yvette Dardenne og Francois Bertin, editions QUEST-FRANCE 2004.(fransksproget, dog overvejende billedmæssig gennemgang af alle tænkelige temaer indenfor emnet gamle dåser, baseret på Yvette Dardennes antalsmæssigt vanvittige dåsesamling (vistnok ca 50.000 forskellige)- det drejer sig om udenlandske dåser, med en enkelt dansk undtaget)

“Plakate für den blauen Dunst” af Magdalene M. Moeller på Die Bibliofilen Taschenbücher forlaget 1983.( Lettere gennemgang af plakatens historie 1880 – 1940 med tobaksreklamen i focus. Bla a værdifuldt hjælpemiddel til at afkode hvilke kunstnere som tegner hvilke kampagner og  emballager )

“Vor bys fabrik igennem 100 år” af Bent Torben Holm udgivet af Holstebro byhistoriske arkiv 1969. ( Kort gennemgang af R.Færchs tobakfabriks historie, bla a værdifuld grundet en del spændende illustrationer, både af varemærker og produktions lokaler )

“Danmarks Ældste Forretninger” 1910, udgivet af KRAK. ( kort alfabetisk gennemgang af forretninger (byerhverv) etableret før 1860 )

“Danmarks Ældste Forretninger” 1915, udgivet af KRAK. ( alfabetisk gennemgang af byerhverv i både København og provinsen etableret før 1870, med kort firma historie )

“Danskernes egen historie: HVERDAGSLIV I DET TYVENDE ÅRHUNDREDE” 2005 af Jacob Ludvigsen på forlaget Substanz. (let og charmerende gennemgang af danskernes hverdag i hele det tyvende århundrede, belyst gennem hverdagsting ( bla a dåser) og en tekst som vidner om forfatterens brede vid)

“Tobakken og Byen. C.W.Obels Tobaksfabrik 1787 – 1995”, Aalborgbogen 2004 af Marianne Rostgaard og Inger Bladt. (tobaksfabrikkens historie i særlig grad fortalt gennem arbejder oplevelser, men heldigvis også garneret med lidt afbildninger af emballager og skiltning)

 

“Tobaksindustriens medlemmer 1875-1970” af Arne Jacobsen (forord af Nils Tørring). Kortfattet gennemgang af danske tobaksindustrielle virksomheder samt disses indehavere og ledere. Meget anvendeligt opslagshæfte når noget tobaksrelateret skal søges sat på rette plads. blot 64 sider.