Danske blikdåsers guldalder

IMG_2643

Hæftet: “Danske blikdåsers guldalder”, kan pt stadig rekvireres !
ISBN: 87-988011-0-4