Tobakken

Tobak omfatter både danske og udenlandske firmaers dåser. Både pibetobak, skråtobak, cigarer, cigaretter, cerutter, snustobak og såkaldte cigarillos vil være omfattet af vor overskrift: Tobakken.
Selvom hjemmesiden umiddelbart har størst focus på det dansk producerede, vil man især her under tobakken finde en del udenlandskt materiale repræsenteret.
Det begrunder sig dels i at mange udenlandske brands har cirkuleret i Danmark og dels er tobak jo næsten altid, når vi ser bort fra krigstider med import-smalhals, en decideret importvare.
Vi vil finde repræsentativt materiale fra vor store nabo mod syd, Tyskland, der samler-og designmæssigt er et sandt mekka. Herunder er så tunge reklame designer navne som Lucian Bernhard, Hans Rudi Erdt samt Ludwig Hohlwein, for nu blot at nævne et par stykker, repræsenteret.
Tobakken er i nutiden af sundhedsmæssige årsager for alvor blevet sat i skammekrogen, men sådan har det jo langtfra altid været.  Indenfor tobaksemballage har utrolig grafisk fantasi og finesse i længere tidsrum gjort sig gældende, således at nutidens samlere her har et virkeligt top emne at kunne give sig i kast med, hvilket iøvrigt gerne skulle fremgå af de relativt mange eksempler på afbildninger som bliver bragt her på hjemmesiden.
Vi viser Players klassikeren fra det engelske marked og fra den danske tobaks fabrikant verden ses dels indledningsvis en serie cigaretæsker, og dels Brødrene Brauns tyver salgshit: Gordons Mixture ( i mange udgaver ).
Når dertil føjes Færchs henholdsvis Cap Horn og The Alligator Brand, F.D.B.`s Comtesse, Nobels Canoe, efterkrigsdåser samt gruppebillede med 17 forskellige tobaksdåser, har vi vist for nærværende berørt det væsentligste.
Desuden vil den interesserede kunne klikke sig ind på lille tobaksdåse intro her!

Under vejs:
Større grundig gennemgang af de danske tobaks producerende firmaer, med focus på emballage  og af og til lidt andet.

Panelets ældste havde allerede i 19-midtfirserne, en ikke helt lille og langtfra uinteressant tobaksdåse samling. Det falder sig så heldigt at mønthandler kollega Mogens Knudsen fotograferede samlingen dengang, og at disse billeder om relativt kort tid, vil blive gjort klar til en interessant og medspillende rolle i ovennævnte project.

Find venligst sidstnævnte project under udvikling, under overskriften:
Danske tobaksfirmaer
Belyst gennem emballage og firmasouvenirs !