Alle indlæg af Nils Lundin

Om Nils Lundin

Nils er blandt danmarks førende dåseeksperter.

Den kedelige ælling

Eller om igen at være varsom med at skue hunden på hårene!

Toms fabrikker A/S, med Guldbarrer og Yankie Bar, for blot at nævne et par småeksempler, er naturligvis som så mange andre firmaer, startet væsentligt mere beskedent. I starten af nittenhundredetallet fandt de 2 cand. pharm Victor Hans Meyer og Hans Jørgen Vilhelm Trojel sammen om at drive en stor materialhandel på hjørnet Saxogade Vesterbrogade.

Fra 1915 drev Trojel og Meyer Skandinavisk Automat, en større historie som forsynede chokolade automater og person vægte, som stod på samtlige større togstationer over hele landet, med importeret Stollwerk chokolade fra Tyskland.

I 1924 startede de selv chokolade produktion op under navnet Toms, således at den lille her afbildede automatdåse kan dateres temmeligt præcist til imellem 1915 og 1924. Og umiddelbart er der jo hverken spændende logoer eller billedverdener på “kræet”, men når historien graves frem forvandler dåsen sig til en juvel, som burde kunne gøre selv den største chokolade konge (samler) misundelig.

Hovedparten af ovenstående oplysninger stammer fra bogen “Toms historie” af Barbara Zalewski fra 2004. Bogen er indholdsrig og absolut læseværdig , blot ærgrede det undertegnede en smule, når nu så kvalificeret en skribent dykker i chokolade emnet, at hun ikke fandt grund til at beskrive de øvrige større spillere på det danske chokolademarked, f eks Kehlet, Elvirasminde, Elizabethsminde osv . Dåsen måler iøvrigt 5,8 cm x 4,4 cm x 1,2 cm.

Irma sensation

Der siges og skrives meget om vort danske firma Irma. Dåsesidens interesse for emnet slutter (næsten) med Carl Scheplers død i 1942, og i stedet for Irmas nyere historie har dåsesiden rettet søgelyset bagud til tiden fra ca 1910 og frem, altså til 1942.

Der er nogenlunde styr på dåse udgivelserne under Carl Scheplers ledelse. I det væsentlige er der tale om 3 serier; en grå (som antagelig er ældst) , en påskelilje naturel serie samt slutteligen en stiliseret påskelilje serie (som antagelig er yngst). Nedenfor ses 3 nærmest tilfældigt udvalgte repræsentanter for disse 3 dåse grupper:

Så pludselig – nærmest out off nowhere – dukker en hidtil ukendt dåse, med væsenforskellig dekoration op. Den er antagelig et unikum og derfor berettiget at benævne: en sensation indenfor dåseverdenen.

Hvor den skal anbringes, dels i rækkefølgen og dels tidsmæssigt er vi fra dåsesiden pt ikke vidende om. Størrelsen tyder på vi har at gøre med en te dåse, men den bærer ingen påskrift som afslører i hvilken brugsmæssig retning den har været tiltænkt. Dåse sensationen måler 12 cm gange 8,8 cm gange 8,8 cm.

De “runde” pionèrdåser

Et lille glimt fra dansk tobakshistorie

Kaptain Flint, en frisk pirat fra tobaksfirmaet Pete Bross. i det jyske. Forfatteren har illustratoren Oscar Knudsen mistænkt for at have leveret tegningen, der bringer mindelser til sammes arbejde på Tarzanbogs forsider på slutningen af den gule tarzanbogsserie samt Richsbøgerne.

Efter 2.verdenskrig, specielt i 1950-erne og omtrent 20 år frem, præger en vis standardisering tobaksdåserne. Tobak bliver parallelt solgt i stort antal i tobakspunge (plast/papir), men en betragtelig del destribueres fortrinsvis i “runde” (flade cylindre skulle de vel retteligen kaldes) blikdåser. Visse firmaer har også et par rektangulære varianter med runde hjørner i spil, men det er de cylindriske som af gode grunde står tydeligst i erindringen. Så nye dåser ligger almindeligvis udenfor dåsesidens interesse, men typen foregribes af hvad vi har valgt at kalde “pionèrdåser” hvoraf enkelte er ret tidlige, dog er de fleste fra 19-trediverne-fyrrene.

her ses nærbillede af det formodentlig rette kronologiske forløb med ældst øverst

fortsættelse følger snarest

“Egyptiske cigaretter”

Skøn blanding af historiske realiteter og europæiske drømme

P1050227
Tysk – Egyptisk cigaretæske er valgt som indledningsbillede til artikkel

“Egyptiske cigaretter” er et begreb indenfor tobaksverdenen og realitet i den forstand, at i cigaretrygningens barndom, flyttede græske cigaret producenter til Egypten; oprettede kontorer og fabrikker i kølvandet på den engelske invasion i 1882, der samtidigt fortrængte det tyrkiske overherredømme fra landet.
Tyrkerne repræsenterende det osmanniske storrige indførte (jvnf. Michael Weisser “Cigaretten Reklame” 1985) i 1883  statsmonopolisering af cigaretproduktionen, en disposition som naturligvis stillede de  i Tyrkiet bosatte græske cigaret produsenter under pres, hvilket igen bevirkede disses udvandring.
Der åbnede sig derved forretnings muligheder for entreprenante græske købmænd, som altså bosatte sig i Alexandria og Cairo, stadigt anvendende tyrkiske tobakker, hvis færdig produkter, her i den frembuldrende cigaret industris tidlige periode, men altså mere af firma-geografiske årsager,  relativt hurtigt benævntes “egyptiske cigaretter”.

P1050209

Den tyrkiske tobaks førerstilling
Tobaksdyrkningsmæssigt er nemlig Egypten på ingen måde værd at nævne!
I slut attenhundredetallet, og noget ind i det tyvende århundrede, var de fleste tobakskendere enige om de tyrkiske tobakkers fortjente lederposition på verdensplan.
Vanen har nok i tilgift spillet en ikke uvæsentlig rolle også dengang såvel som nu. Tobakkens oprindelsesland Amerika skulle først genvinde førerskabet i første verdenskrigs kølvand, med de herefter og ind i nutiden totalt dominerende virginia-og burley tobakker.

Efter 1.verdenskrig

P1050232
Det vistnok produktionsmæssigt største firma blandt de oprindelige græske cigaretmagere hvis aktiviteter førte til begrebet “egyptiske cigaretter”

I 19- tyverne befandt sig stadig en hel del egyptiske brands på verdens markedet, om end det blot var en svag efterklang af den dominans begrebet rent faktisk havde haft omkring århundredeskiftet.
I nitten-trediverne, fyrrene, og halvtresserne var det ikke ualmindeligt at også et enkelt egyptisk cigaretmærke blev budt rundt blandt gæsterne ved festlige lejligheder, og det mærke som på vore breddegrader nok har holdt længst ud, turde vel være Simon Arzt, som panelet ældste også nåede at få smagt inden hans ryger karriere stoppede tilbage i 1980.

på billedet ses postkort gengivende cigaretdåse fremstilling af hvad vel nærmest må betegnes som børn, ihf særdeles unge mænd

P1050206
Det smagsskifte som var sket i de amerikanske tobakkers favør, kan panelets ældste bekræfte bevirke, at egyptiske cigaretter på dette tidspunkt af de fleste blev betragtet som kuriøse, parfumerede og ikke særligt velsmagende.

Cigaret industrien nærmest eksploderer

Men altså fremsynede græske cigaret producenter, med efternavne som Gianaclis, Manzaris, Vafiadis, Dimitrino og Kyriazi etablerer sig i slut attenhundredetallet i Egypten, hvor det tyrkiske tobaksmonopol var blevet brudt med den britiske invasion i 1882, dog ikke længere væk end at råvaren, den tyrkiske tobak, var for hånden.
De red på den nye bølge indenfor tobaksnydelse, cigaretrygning, der i årene 1890 til 1910 nærmest eksploderede. Vi har dokumenterede eksempler fra den tyske tobaks industri bla a Manoli, hvor firmaer i slut 18-halvfemserne havde en lille håndfuld mennesker ansatte, for så i 1910 ( de samme firmaer ) at have nået størrelser med op mod tusind medarbejder ansat.

tysk samlermærke som giver anskueligt indtryk anno ca 1910

 

P1050197
Et af de større Dresdner firmaer som udlevede drømmen om den egyptiske cigaret var Sulima. Her er gengivet 100 stk “Revue” blikdåse antagelig fra omkring 1900

I et Illustreret Tidende nummer fra 1909, i artikel specifikt omhandlende egyptiske cigaretter, udnævnes Ed.Laurens til det førende firma, med over 700 ansatte og hoved residens i Alexandria! Hvorvidt Laurens alternativt Kyriazi Freres var kransekage toppen tør dåsepanelet ikke domfælde om. Der findes kilder som bestyrker begge postulater, og dåsepanelet har for nærværende ikke adgang til de basis kilder som ville kunne afgøre en sådan tvist.
P1050200

 

Emballager der inspirerer til drømme

Emballagerne som disse cigaretter pakkedes i, fik som udgangspunkt hyppigt et strejf af orienten, vel fortrinsvis grundet den egyptiske afsender adresse, og da dette antagelig konstateredes ligefrem understøttende salget, blev der for alvor gået til den i samme retning med en billedverden stærkt inspireret af det arabiske og 1001 nats eventyr.

P1050217

 

Disse salgs pakninger, litograferede dåser af blik eksempelvis, repræsenterer en yndet samlergren indenfor dåseemnet.
Langt de fleste billedglade mennesker falder for den “varme” disse eksotiske motiv verdener udstråler, og som de stærkt hånd arbejds prægede tidlige litografiske teknikker underbygger og forstærker.
Tilsvarende motiver påtrykt med nutidens trykteknikker er underligt “døde” i sammenligning.
Det greb om sig og red på vel i grunden flere af de orientalske bølger som rullede indover de europæiske lande, og disses antalsmæssigt stærkt voksende forbruger grupper, hos hvem cigaretrygning bredt opfattedes som det nye “sort”.
Helt i cigaretrygningens barndom var det russiske cigaretmærker som dominerede, men det blev de egyptiske som afløste den russiske dominans.
Den mystiske “farlige” og måske derved dragende orient, med flerkoneri – ja sheikens enorme harem, fremmedartet arkitektur, religion og sprog, blev omkring århundrede skiftet en særdeles markant ledsagende faktor ifm cigaretrygning.

P1050199
Cigaret emballagerne understøttede og gav næring til disse drømme og forestillinger.

rudolf valentino
Her er han så kvindernes “darling” på samtidig litograferet etiket

Tidens store kvindebedårer fra det filmiske lærred Rudolf Valentino optrådte i en af sine relativt få film, i sheikens skikkelse og i folkemunde brugtes nu som det naturligste udtrykket “sheiken” når det gjalt omtalen af den mandlige kæreste.

Pioneren Gianaclis

P1050195

Kilder på internettet godtgør at Nestor Gianaclis var den første af disse græske cigaret producenter som indledte cigaretproduktion i Egypten.
Snart fulgtes han imidlertid af en vrimmel af lignende firmaer, hvis relativt ens produkter konkurrerede om forbrugernes gunst bla a ved hjælp af smukke og dekorative emballager samt ægte guldbelagte mundstykker, garanterede håndrullede etc etc.

P1050203

Efterhånden som succesen bredte sig udover Europa og USA oprettedes kontorer i storby metropoler her. De lokale firmaer lagde sig også efter det orientalske, hvilket vi billedmæssigt tillige vil søge at illustrere for nærværende.
Der var ganske enkelt ikke det cigaret producerende firma nogetsteds i perioden, som ikke havde mindst èn egyptisk variant med blandt sine mærkevarer.

P1050207

De populæreste mærker blandt de “rigtige” egyptere ( grækere ) blev ofte i de europæiske lande destribueret igennem det stigende antal cigaret importører som opstod i kølvandet på cigaret rygningens sejers gang i vesten, således at man ikke behøvede selv at oprette filialer alle vegne.

P1050220

Selv ( lille ) København fik sit “Arak”-kontor samt navns nævnelse ( godt nok på fransk ) på nogle af firmaets emballager, parallelt med at danske firmaer som Hirschprung og CB Møller importerede eksempelvis cigaretter fra Theodoro Vafiadis, Gabriel Manzaris og Nestor Gianaclis.

P1050215
Papæske fra E.Nobel til venstre og rigtig blikdåse, sågar tophængslet fra C.B.Møller til højre

Der bevægede sig et stort orientalsk inspireret bølgeslag igennem vesten ved århundredeskiftet, bredende sig fra omtrent 10 år før og vel circa det samme antal år efter. Så lukkede vesten sig lidt sammen om sin egen nationalfølelse og snuppede en enkelt verdenskrig med alt hvad dertil hører af rædsler.
I 19-tyverne var egyptiske cigaretfirmaer klar med ny bølge, men det blev blot en svag efterklang, eventyret om de egyptiske cigaretters verdens lederstilling var forbi.

 

Lille cigaræske intro

Parallel område

Et interessant parallel område til dåserne må siges at være repræsenteret ved de utroligt  talrige og forskellige cigarkasser som har cirkuleret imellem mennesker vel de sidste 150 år.

P1050184
Billede fra C.W.Obel cigarkasse, antagelig fra tiden omkring 1.verdenskrig.

Vi har desuden valgt at invitere dem en smule indenfor ved vor gennemgang af de danske tobaks producenter ( overvejende belyst igennem disses blikdåse udgivelser naturligvis, se dette arbejde under REGISTRE ). Dels eksisterer blikdåser beregnet til cigarer, og dels er det jo hyppigt de samme firmaer som destribuerer både cigarer, tobak, cerutter, cigaretter og skråtobak, selvom vi naturligvis også er fuldt bevidste om håndværket cigarrulning, der ret tit udførtes af størrelsesmæssigt beskedne firmaer, ja ikke så sjældent  af deciderede enkeltmands firmaer.

Æsker eller Kasser
Betegnelserne  cigaræsker og cigarkasser bruges vel lidt i flæng, selvom pedanten nok også her kunne postulere at æsker betegner de rumligt små og mindre, og at kasser modsat viser hen til de rumligt større beholdere.
Det drejer sig altså her overvejende om cigaremballager af træ, ofte påklæbet spektakulære etiketter samt tilsyneladende enten indbrændte, alternativt påstemplede firma logoer og navne.
De tit særdeles dekorative etiketter er tidligt faldet i menneskers smag og er blevet vasket af, og gjort til genstand for samleri.
Ofte er de jo vanvittigt “saftige”, når vor tids overflod af billedverdener skæres bort, og vi tænker os hensat i en periode frataget nutidens sanse-voldtægt, som vi snigende er blevet tilvænnet.

P1050187
Et par stabler typiske udenlandske cigaræsker hvor iblandt gemmer sig den morsomhed at Napoleon-æsken er 100% blik. Lithograferet blik som skal illudere træ og papirs etiket, ja verden vil bedrages.

Overvejende et herrefænomèn
Cigarrygning har vel altid i overvejende grad været et herrefænomèn, ikke at cigar rygende kvinder ikke har fandtes, men afkodes cigarkassernes billedverdener bliver herre dominansen til fulde bekræftet.
Yndige hunkønsvæsener figurerer ofte i etiketternes billedverdener, desuden eksotiske motiver som ville kunne tjene til bekræftelse af herren i husets verdensmand-status.

P1050185
Så skete det igen! Den danske nostalgiske reklameverden overrasker atter! På og som inderside lågbillede, har C.W.Obel benyttet en af Tysklands førende reklametegnere: Ludwig Hohlwein, til at dekorere en mellemstor cigaræske. Datering 1926 holder nok i retten.

Hohlwein fortolker opgaven ved at opfinde (formodentlig) tænkt aristokratisk direktør verdensmand-type, som vel også ville kunne afføde en slags respekt hos kvinderne. Hans sikre streg afføder ihf respekt hos dåsepanelet, sikke en macho-dinosauer han har fået krereret der i 1926. Nyd også glas, tallerkener og karaffel !

Kun en intro
Flotte og glansbilled agtige er cigarkassernes dekorationer ofte, og et nærmere studie ville nok kunne definere periodemæssige motiv præferencers skiften, samt kunne hænge disse forskelle op på både kunsthistoriske samt decideret historiske begivenheder.
Vi indrømmer gerne at dette kun har været en kradsen i emnets overflade, måske bliver der en senere mulighed for at trænge mere i dybden med cigaræskernes mysterier.

P1050221
Et kik på danske cigaræske gavle af mere gennemsnits kvalitet. Som nævnt i artiklen vil vi bringe cigarkasse smagsprøver under vores gennemgang af de danske tobaksfirmaer, andet steds på hjemmesiden

Afslutningsvis kan vi nævne at cigarkasse emnet er ganske stort. Det kan vi vide fordi det næsten er forskellige æsker vi ser, hver gang vi kikker, men også fordi en optælling bare af hvad som fandtes på det danske marked anno 1927, bringer tallet, små 1400 forskellige brands for dagen.

P1050247
Dette er en affotografering af låget til en husholdnings tændstiksæske holder, og som det turde fremgå er det en nytårshilsen, antagelig enten til medarbejdere, kunder eller måske begge dele, fra A/S Dansk Cigarkassefabrik ifm årsskiftet 1909. Fabrikken som vi aldrig havde hørt om før skulle altså have været beliggende på Tagensvej 30 Nørrebro.

Og det var så rosinen i pølseenden hvad denne lille smagsprøve artikkel angår.

 

 

Kunsthonning dåser

 

P1050165
Fælles for disse 3 er foruden den cylindriske form også det musselmalede mønster. FDB dåsen til højre er 11,5 cm høj.

Subjektiv produkt karakteristik

Produktet kunsthonning kan med nutidens ernærings videnskabelige øjne betragtes, på linje med margarine i forhold til smør, som temmelig betænkeligt sammenholdt med rigtig honning. Her naturligvis underforstået uopvarmet honning indsamlet af bier i et ikke forurenet område ligesom smørret skal være økologisk eller aller helst stamme fra biodynamisk dyrkning.
Der findes jo også i vore relativt oplyste tider mange delvist camouflerede “møg produkter” som bejler til hyldeplads i butikkerne, nær de egentlige kvalitets produkter, så det er ikke altid nogen let opgave at forsøge at være kvalitetsbevidst forbruger anno 2015.
Vor opgave her er imidlertid ikke at agitere for kvalitetsbevidst forbruger politik, derimod overvejende at pege mod fordybelse i den ældre danske dåseskat.

Vor viden pt begrænset

Nedenfor vil blive bragt afbildninger af en gruppe spændende og ganske varierede kunsthonning dåser fra forskellige danske firmaer samt et enkelt  tysk, grundet sønder jyllands omskiftelige historiske tilhørsforhold.

P1050164
Vi har egentlig ikke meget at byde på rent firma historiskt hvad disse kunsthonning dåser angår, for nærværende.
Vi kan iagttage en vis størrelsesmæssig ensartethed, samt forkærlighed for den cylindriske dåseform, når vi lader vort blik glide henover netop denne dåsegruppe. 

Emballage eller firmasouvenir ?

Faktisk er vi i tvivl om hvorvidt der her er tale om egentlig salgsemballage, alternativt som i tilfældet med bla a de små kaffedåser, at det mere drejer sig om fænomenet ledsagende firmasouvenir. Evt destribueret ifm lancering af produktet.
Vi har svært ved at forestille os en sød og måske stærkt klæbrig masse blive hverken solgt i eller i det hele taget blive opbevaret i råblik indpakning, dog helt sikre kan vi vel ikke siges at være.
Et forhold som synes yderligere at bestyrke sidstnævnte synspunkt er det faktum at en betragtelig del af vore kunsthonningdåser, foruden kunsthonning-firma reklamen, også bærer en påtrykt foreslået anvendelses retning (tit kaffe i øvrigt), der altså peger bort fra kunsthonning produktet.

Nyerhvervelsen

P1050163
Dåsens højde er 12 cm. Blikvarefirma signatur fragmentet skimtes foroven imellem blankslidte afsnit, på den del af dåsen hvor låget presses nedover!

Det dåseindkøb som vel kan siges at have inspireret til nærværende skriveri, er Kolding-dåsen fra Andersen & Laugesen.
Denne kunsthonningdåse tilflød panelets ældste i fredags ( 18.09.2015 ) til en egentlig ganske rimelig penge, på markedet foran Thorvaldsens museum.
Den har sjovt nok kinesiske eller japanske motiver og er fremstillet hos A.Wittenborgs fabrikker i Odense, der jo også er storfremstiller af automater igennem en årrække. (Måske kunne dåsesiden tilflydes det held at vor ven Tommy, som er automat freak, måske ville begunstige os med et skriveri om emnet dåser og automater, på et eller andet tidspunkt i en ikke al for fjern fremtid?)

Signaturgæt!

Vi skal godt nok indrømme at der ikke er meget tilbage af blikvaresignaturen på Kolding dåsen, men vi gættede, og efter lidt research i vore egne papirbunker, viste det sig at vi faktisk kendte til signaturen i forvejen (Alzheimer leight) fra Vibe Hastrup skocreme dåse.

P1050172
A.Wittenborgs signatur kender vi desuden fra charmerende mindre cylindrisk cacaodåse fra Kehlets chokoladefirma, blot i en fuldt udskreven variant.

Lidt blikvarefirma fordybelse

Jævnfør Dansk Emballage Tidende 1932, i artikkel omhandlende aktieselskabet Haustrups fabrikker Odense, skulle det angående Wittenborg forholde sig som følger: I 1914 grundlægger Alex Wittenborg “Blikvarefabriken Activ”, hvilket firma i 1918 omdannes til aktieselskabet “Alex Wittenborgs Fabriker”. Det nævnes her desuden bla a at man i 1919 anskaffede anlæg til:”dekorering og lakering af blikplader”. I 1930-31 overtoges Wilh.Löngreens fabrikker og i 1932 (som altså kildeskriftet er fra) skiftedes navn til aktieselskabet Haustrups Fabriker, dog nævnes at det hidtidige firmanavn bibeholdtes som undertitel. Vi håber på et tidspunkt at få indflettet disse del oplysninger  i den større gennemgang af de samlede danske blikvare fabrikanter.

P1050166
3 låg udgaver fra firmaet Horsens Kunsthonning

P1050051
Dåsen er fotograferet på et loppemarked, og etiketten er påklistret en neutral the dåse.

 

P1050168
Låget fra den sønderjyske dåse her fotograferet sammen med FDB dåse

P1050169
De samme 2 dåser fotograferet fra andre vinkler.

10 en halv centimeter høj kunsthonningdåse fra Jydsk Honningfabrik ved Hugo Gisselbæk silkeborg.

(flere afbildninger følger snarest!)

 

 

 

Jægers Butiksvindue

Unik mulighed for at foretage “tidsrejse”

Poul Østergaard har tilsendt panelet et spændende foto. Poul er fra Jylland og fortalte panelets ældste at han var ny i det Københavnske og begav sig rundt lidt på opdagelse i den indre bys kvarterer. Tiden da nærværende foto blev taget af ham var vel  omkring start halvfjerserne?
I Pilestræde på hjørnet af Sværtegade lå antikhandler Henry Jægers butik “Nostalgi” (hed den vistnok), og det var netop denne butiks vindues udstilling der indfangede den unge bankmand Poul Østergaard i en sådan grad at han måtte have et foto af udstillings løjerne. For hvad var udstillet her? Ikke de sædvanlige antikviteter, næe gamle blikdåser, den var nok ikke gået hjemme i det jyske?

jægers vindue
Tænk at vi nu ca halvtreds år senere kan få mulighed for at kikke ind ad butiksvinduet hos salig Henry Jæger. Og når man som os i dåse panelet er “dåsetosser”, ja så genkender man mange af de udstillede klenodier!

Henry Jæger havde vistnok haft det “held” at være i London da Victoria & Albert- museet afholdt en af deres første udstillinger med gamle dåser. Det inspirerede ham kraftigt og gav ham en slags førerstilling i flere år indenfor feltet, indtil bla a panelets ældste, Louis Ehlers og en håndfuld andre, for alvor fik taget stafetten op.
Kurt Jacobsen og hans kone Britta fra Nostalgoteket i Classensgade sås privat med Jæger, så fra ca midt firserne hændte det ikke så sjældent at varer i form af spændende dåser fra Jægers lager, kunne dukke op hos Kurt.  For da var Henry Jægers dåsebutik for længst lukket, og Jæger selv havde bevæget sig forretnings mæssigt videre, bla a indover auktions branchen, som nabo og (måske mest i egen forståelse) konkurrent til Bruun Rasmussens kunstauktioner i Bredgade.
Vi holder her for denne gang idet vi samtidigt udtrykker håbet om at nærværende kik igennem Henry Jægers let støvede forretnings vindue engang i 19-start halvfjerserne, må blive oplevet som en unik og spændende mulighed her små halvtres år senere, af de der kikker forbi vor lille, men voksende dåse hjemmeside.

Dåser & Bøjler

Hvad er nu det for en spøjs bringen sammen?

Besvarelsen af det spørgsmål skal straks komme for en dag! For her på hjemmesiden bilder vi os ind at vi godt kan se forskel på henholdsvis gamle bøjler og gamle dåser.
Der har nu alligevel sneget sig en pudsig parallellitet ind på banen, disse to vidt forskellige emner imellem, og det er ord som bekvemmelighed og forbruger hensyntagen, der gerne skulle medvirke til at bringe en forståelse for dagen.
Altså at der for begge emners vedkommende kan iagttages en parallel udvikling – dog  antagelig næppe hverken parallel i tid eller geografisk, men alligevel,  og fra en ren funktionel – tidlig tilstand, til en tilstand hvor funktionalitet suppleres med større bekvemmeligheds tiltag og forbruger hensyntagen. Det hænger sammen på følgende måde:
Hvis man kikker nærmere på gamle og nyere eksemplarer fra begge emner, vil man let kunne spore en udvikling gående imod større forbruger venlighed.

P1050086
Dåsekanten på eksemplaret til venstre står råt, skarpt og uombukket, og på den yngre til højre har et kant ombuk skabt en klart mere finger venlig kant.

Ved dåserne gør for de ældstes vedkommende følgende forhold sig gældende. Blikplade afslutningerne, hvad eksempelvis cylindriske kaffedåser angår, dèr hvor låg møder dåse, står råt, skarpt og uombukket, og ikke særligt fingervenligt. Parallelt hertil står bøjlekrogs afslutningerne opadtil, rå,  ubearbejdet og til en vis grad  ganske stikkende, for på de nyere at blive bøjet om eller banket op til en mere brugervenlig klumpagtig afslutning.

P1050085
Bøjlekrogs afslutningerne på disse 2 bøjler afslører at bøjlen fra Ejnar Jensen Nexø er af en nyere type

Jamen det var såmænd bare det. De nyere dåsers kanter bliver ombukket ligesom de nyere bøjler, mindre skarpkantede, mere finger venlige om man vil, og herved har os (dåse & bøjle) forskende en lille tids indikator – slet ikke noget præcist (desværre), men dog endnu et lille pejlemærke til brug ved tids stadfæstelsen af eksempelvis de ældre dåser.

Stilfuld Craven Plain

Inspiration på tværs af landegrænser

Vi inspirerer hinanden, i det nære og på tværs af landegrænser. Det gjorde vi også for små 200 år siden, endskønt de fysiske afstande dengang føltes betragteligt større end i dag.
Den engelske “Arts & Crafts” – bevægelse, fra midt 18-hundrede tallet, smittede  både USA samt det øvrige europa, og hovedbudskabet var jo langtfra ønsket om at nogen skulle kopiere de engelske stil eksperimenter som opstod dèr, langt snarere at få implementeret skønhed i industriens masse frembringelser, hvilket igen automatisk bringer vor højt flyvende indledning i kontakt med emballage verdenen som er denne hjemmesides hovedfocus, hvis det skulle have undgået nogens opmærksomhed.
På det europæiske kontinent fik disse idèer stor virkning på datidens design pionerer, og det er vel tvivlsomt hvorvidt Wiener Werkstätte eller Deutsche Werkbund for den sags skyld, overhovedet ville have set dagens lys, uden den fra england kommende impuls, tegnet af bla a William Morris, Owen Jones og hvad de engelske pionerer fra slut attenhundrede tallet, ellers hed.
Som vistnok strejfet inddirekte i andre skriverier her på hjemmesiden, er england ikke outstanding hvad grafisk design fra 1850 – 1940, angår.
Jeg vil mene at kontinentets grafikere gav de engelske baghjul på nærmest alle parametre, især hvad perioden 1895 – 1930 angår.
Derfor er det særdeles interessant at kunne bringe afbildning af en virkelig herlig engelsk 19-trediver dåse fra Carreras Ltd i London, enkel, afklaret, tidstypisk samt delikat og yderst vellykket.
Ikke mindst det formmæssigt nærmest Piet Heinske super- eliptiske centrale inderfelts samspil med den indrammende kvadratiske omkreds. Området i midten med et mørkt udtryk og rammen holdt lyst.

P1050034

Undertegnede føler at England med en sådan dåse, sender kontinentet en tak for mellem periodens inspirationer, og viser at de til fulde kan kvittere, ja vel sågar med en slags renter.
Dåsens mål er iøvrigt: 7,6 cm x 8,8 cm, og dåsens dybde er blot 1 centimeter. Dåsen er fremstillet til at kunne rumme 20 stk “Craven Plain”.

 

Kaffedåse fund !

Kaffedåse fund på det årlige samlermarked i Nykøbing F.

Hvad dåse panelet fristes til at kalde en mindre sensation, indtræf på dette års samler messe i Nykøbing Falster som løb af stablen søndag den 12 april 2015.

P1050013
foto taget af vor stand på Nykøbing Falster samlermessen 2015, imedens Per er inde i den anden hal og købe, det i artiklen omtalte dåselot.

 

Panelets ældste havde slået pjalterne sammen med Per Pedersen fra Kibæk, en samlerven fra det jyske, hvilket senere skulle vise sig at være en heldig disposition.
Pers præferenser ligger i det væsentlige ved de store købmands kaffedåser, men da han spottede nyudpakket dåsegruppe, som var bragt til salg i en af hallerne, og hvor lille Kloster Margarine var lottets største individuelle dåse, nær-eksaminerede han ikke de enkelte dåser.
Prisen virkede overkommelig, så dåse portionen blev i al hast bragt til bilens bagagerum, således at jagten blandt samler arrangementets øvrige udstillere kunne fortsætte. De enkelte dåser blev først nær-gransket, da vi ankom til undertegnedes dåsehule i København.
Per havde nævnt en grøn Chr.P.Hansen kaffedåse som en af indkøbets dåser, og derved var undertegnedes nysgerrighed vakt, idet den nyeste grønne Chr.P.Hansen kaffedåse i husmoder størrelse i studie samlingen, bærer en lidt uheldig større skade.
Det blev på køreturen tilbage mod København derfor aftalt, at såfremt Pers nyerhvervede grønne Chr.P.Hansen kaffedåse var identisk med studiesamlingens beskadigede eksemplar – altså minus skade forstås – ville muligheden for at diskutere noget bytteri, kunne komme på tale.
Stor var overraskelsen hos panelets ældste, da dåsen blev pakket ud.
Undertegnede kunne hurtigt konstatere at det var en hidtil ukendt Chr.P.Hansen dåse type vi havde for os.

P1050014
Her ses den så “Indflytningsdåsen” fra Chr.P.Hansen, antagelig anno 1900.

 

P1050016
Foto med den klunkestilsagtige ramme i focus.

 

Et fordelagtigt bytteri blev arrangeret til begge parters tilfredshed, og imedens dette stod på, bankede følgende tanker på døren. Det nye fund måtte være den hidtil ældste Chr.P.Hansen kaffedåse type, i køkken -eller husmoder størrelse overhovedet.
Dels findes intet telefonnummer nævnt på dåsen, som det ellers er tilfældet på alle øvrige kendte lignende typer, og dels er butiks facade afbildningen af en særdeles sirlig og detaljeret  ( klart 1890-er agtigt ) karakter. Guldrammen er også klart klunkestilsagtig.

Overvejelser
Jævnfør KRAK`s “Danmarks Ældste Forretninger” 1940, starter Chr.P.Hansen ud på adressen Købmagergade 47, den 12 november 1867, hvor butiks stifteren Christian P.Hansen, der samme sted opgives at være født i 1844, derfor må have været omtrent 23 år gammel.
I 1900 oplyses det at butikken rykker til Købmagergade 55, i ny opført ejendom, og det synes som sagerne står plausibelt at antage, at dette adresseskift kunne være hovedanledning til vort ny fundne klenodie`s udgivelse.
Vi vover pelsen og daterer dåsen til året 1900 af samtlige ovennævnte årsager.
Vi kunne tilføje at dåsens afslutning op ad til, der hvor låget presses nedover, er skarp kantet og uden ombøjning, hvilket almindeligvis peger i tidlig retning, sammenlignet med dåser med den mere finger venlige kant ombøjning. Dog har både, hvad Chr.P.Hansens husmoder dåser angår, den brune type med automobilet samt de 2 tidligste af de grønne “almindelige”, også denne skarpe top kants afslutning. Da den seneste af disse sandsynligvis er så sent udsent som 1931, synes skarp kant- argumentet ikke videre brugbart i netop denne forbindelse, endskønt det ofte i andre sammenhænge har kunnet give et daterings – retningsmæssigt fingerpeg.
Vi tager os summa summarum afslutningsvis den frihed/dristighed eller frækhed om man vil, at døbe den ny opdukkede dåse:”CHRISTIAN P.HANSENS INDFLYTNINGSDÅSE”.