Alle indlæg af Tommy

De gamle blikskilte

Der har altid været en sammenhæng mellem blikskilte og blikdåser. Det er måske ikke noget man tænker , selvom det naturligvis forekommer åbenlyst, når først tanken har været inde forbi.

De mange blikfabrikanter som vi kender fra dåserne; Glud og Marstrand, Carl Lund, Celludan, m.fl. – er naturligvis de selv samme som producerede mange af datidens reklameskilte. Man finder derfor ofte produkter som både dåser og skilte.

Her kan nævnes. Medova The…

Og C. R. Evers…

Samt et utal af Margarine dåser og skilte, heriblandt H. Steensen’s AGA Margarine.

Blikskilte har dog indtil for nyligt været et relativt udokumenteret blad. Der må formodes at være lavet mange tusinde forskellige blikskilte gennem tiden. Dette emne er der nu blevet taget hul på med bogen Blikskilte – Danske Reklameskilte. Bogen kan købes på forfatterens hjemmesiden, blikskilt.dk.

Reklameskilte i metal med grafisk tryk, de såkaldte blikskilte, blev fra sidst i 1800-tallet og frem en fast del af gadebilledet hvor de prydede facaderne, vinduespartierne samt væggene hos de handlende og hos købmanden.

Jeg har igennem en årrække foretaget en del research på de danske blikskilte og deres plads i den danske reklame- og industrihistorie. I bogen præsenteres et bredt udvalg af ældre danske blikskilte, fra slutningen af 1800-tallet og cirka 100 år frem. Inddelt i kategorier som: Margarine, Øl og Vand, Husholdning og Is – samt pakket ind i historiske fakta om de virksomheder som reklamerede.

Skiltene giver et indblik i den tidlige danske industri og reklameverden. Med over 450 farvebilleder egner bogen sig godt som både bladrebog og opslagsværk.

Vareautomater og dåser

For nyligt udkom bogen ”Danske vareautomater – Vare og købmandsautomater fra perioden 1880-1960”. Bogen forsøger at kaste lidt lys på de gamle dansk producerede vareautomater og de firmaer som stod bag. Et spændende og tidligere nærmest ubeskrevet område.

Som forfatter af bogen, har jeg fået lov til at skrive et mindre “gæsteindlæg” her på siden. Dels for at gøre opmærksom på bogens eksistens, men også for at berøre koblingen mellem blikdåser og vareautomater – hvilken ikke er uvæsentlig.

Det forholder sig jo således at mange af de varer, som automaterne solgte,  rent faktisk var på dåser eller i æsker. Dermed også forstået er mange af de dåser, som der samles på, blever trukket fra automater som disse – Det er da en lidt sjov tanke. De fleste automater kunne tilpasses til at sælge hvad som helst inden for tobak, film, pastiller m.m.

Som det fremgår af bogens bagside

 […] Danmark har i tidligere tider haft en automatindustri, hvor automatfabrikker designede og fabrikerede alt fra cigarautomater, cigaretautomater, tobaksautomater og tændstiksautomater; til pastilautomater, frugtautomater, slikautomater, filmautomater og mere. I bogen kastes der et blik på de automater, som er produceret i Danmark, fra slutningen af 1800-tallet frem til midten af det 20-århundrede […]

Mange firmaer fik produceret flotte dåser til deres varer, samt flotte automater hvori disse kunne trækkes. Det handlede om reklame og tilgængelighed. I nogle tilfælde fik de også lavet et emaljeskilt, som yderligere understøttede salgsbudskabet. Et åbenlyst eksempel af slagsen er Delfa pastillen, som favnede alle 3 varianter.

billede af delfaautomat med delfa dåser fra bogen om danske vareautomater

Herover ses et billede fra bogen, hvor en lille Delfa købmandsautomat er vist. Denne har solgt Methol og Lakrits (ja, med ”t”) Delfa pastiller, i æskerne som man kender.

Skulle nogle have lyst til at købe bogen, kan den bestilles via hjemmesiden: www.danske-vareautomater.dk, som trykt bog. Den vil i den nærmeste fremtid også kunne købes som e-bog via de gængse spillerer på markedet (Saxo.com, iBooks, m.fl.).