Hyldest til tysk tobaksemballage 1900 – 1930

P1040356 Mere og mere er det gået op for panelet hvilket enestående designfelt tysk cigaret- og tobaksemballage repræsenterer fra ovennævnte periode. Grundet et usædvanligt stort antal inspirerede grafiske kunstnere er det tyske reklameområde i det hele taget særdeles interessant for samlere med hang til det ypperste indenfor grafisk design. Periodens reklamekunstnere beskæftigede sig foruden med blikdåser og andre emballager også med plakater og alle slags skilte, sågar (dog i sjældnere tilfælde) med firmaarkitektur ( Bernhard: Manoli og Peter Behrens: AEG ). Lad mig fra periodens start nævne: Lucian Bernhard, Hans Rudi Erdt, Ludwig Hohlwein, Julius Klinger, Alfred Kusche (specielt Waldorf Astoria), Martin Jacoby-Boy, Hans Lindenstaedt, Siegmund von Suchodolski og Henry van de Velde og længere henne i perioden: Hans Domitzlaff, Oscar Werner Hadank, Ilse Lagerfelt og Ferdinand Spiegel. Alle disse navne, og en god del flere, er garant for indpaknings kunst af ypperste slags.

 

Øverst tv: firma "Reemtsma"`s 10 stk "Gelbe Sorte" fra 1921 (karton), design: Hans Domitzlaff. Dernæst 100 stks blikdåse til "We-Fi-Gra"-cigaretter med guldmundstykke fra kommanditselskabet W.F.Grathwohl i München ca 1910 (kender pt ingen angivelse af hvem som har designet dåsen), og øverst th: 50 "Ballkönig" cigaretdåse fra Cigarettenfabrik Lesmona G.m.b.H. Bremen (også uden navngiven designer). 2. række fra oven yderst tv: 20 stks cigaretæske af mærket "Peer" fra B.Muratti Sons & Co Ltd. G.M.B.H., dåsen signeret J-B (Martin Jacoby-Boy) datering ca 1910. På Garbàty`s 25 stk "Corsini" cigaretæsken fra ca 1914 har Jacoby-Boy også været på spil. Designeren Julius Klinger tegner sig for 25 stk "Fako"-Gold fra cigaretfirmaet Eduard Palm Berlin og Hamborg fra ca 1910. Den yderste til højre i rækken har indeholdt 50 gram "Tagrofein -Gold" pibetobak for tobaksfabrikant "Tagro" Frankfurt A./M., det efter min smag ualmindelig udsøgte dåsedesign er signeret Bock. I næst nederste linie fra venstre ses lille blikæske begået af Hans Lindenstaedt ca 1912. Firmaet "Josetti" har destribueret   5 stk "Elgen"-cigaretter på denne måde. Den efterfølgende grafisk spændende blikdåse til 25 stk Zirzi-Ekstra zigaretten fra Dresdener cigaretfabrikken "Monopol" kan pt designmæssigt desværre ikke navngives. Ilse Lagerfeld har tegnet karton æsken til 10 "Bulgaria Krone"-cigaretter. Det har hun gjort for cigaretfabrikken "Bulgaria" i Dresden ca 1930. Hans Domitzlaff har tegnet "Senoussi" æskerne for "Reemtzma", et firma der populært sagt "åd" en betragtelig del af konkurrenterne op igennem tyverne. Denne æske er til 25 cigaretter og udsendtes første gang i 1923. Fabrikken Mahalla Problem afslutter rækken med den grafisk dristige 25 stk "Element"-cigaretter (pt designmæssigt unavngiven). Nederst tv: Oscar Hermann Werner Hadank har i midt tyverne sandsynligvis designet denne 12 stks "Ravenklau"-zigaretten for "Haus Neuerburg" på bagsiden indslået: TROPEN-PACKUNG. Dåsen bærer Hadanks signatur centralt på låget. 25 zigaretten "Pharao" fra Bonitas A.G. Heidenau-Dresden kender jeg ikke designeren til, og det gælder desværre også for fabrikken "Tuma"`s 50 stk "Cliff Nr.40" som bringer os igennem dåserne på billedet. Sidstnævnte dåse måler 12,7 cm i længden.
Øverst tv: firma “Reemtsma”`s 10 stk “Gelbe Sorte” fra 1921 (karton), design: Hans Domitzlaff. Dernæst 100 stks blikdåse til “We-Fi-Gra”-cigaretter med guldmundstykke fra kommanditselskabet W.F.Grathwohl i München ca 1910 (kender pt ingen angivelse af hvem som har designet dåsen), og øverst th: 50 “Ballkönig” cigaretdåse fra Cigarettenfabrik Lesmona G.m.b.H. Bremen (også uden navngiven designer). 2. række fra oven yderst tv: 20 stks cigaretæske af mærket “Peer” fra B.Muratti Sons & Co Ltd. G.M.B.H., dåsen signeret J-B (Martin Jacoby-Boy) datering ca 1910. På Garbàty`s 25 stk “Corsini” cigaretæsken fra ca 1914 har Jacoby-Boy også været på spil. Designeren Julius Klinger tegner sig for 25 stk “Fako”-Gold fra cigaretfirmaet Eduard Palm Berlin og Hamborg fra ca 1910. Den yderste til højre i rækken har indeholdt 50 gram “Tagrofein -Gold” pibetobak for tobaksfabrikant “Tagro” Frankfurt A./M., det efter min smag ualmindelig udsøgte dåsedesign er signeret Bock. I næst nederste linie fra venstre ses lille blikæske begået af Hans Lindenstaedt ca 1912. Firmaet “Josetti” har destribueret 5 stk “Elgen”-cigaretter på denne måde. Den efterfølgende grafisk spændende blikdåse til 25 stk Zirzi-Ekstra zigaretten fra Dresdener cigaretfabrikken “Monopol” kan pt designmæssigt desværre ikke navngives. Ilse Lagerfeld har tegnet karton æsken til 10 “Bulgaria Krone”-cigaretter. Det har hun gjort for cigaretfabrikken “Bulgaria” i Dresden ca 1930. Hans Domitzlaff har tegnet “Senoussi” æskerne for “Reemtzma”, et firma der populært sagt “åd” en betragtelig del af konkurrenterne op igennem tyverne. Denne æske er til 25 cigaretter og udsendtes første gang i 1923. Fabrikken Mahalla Problem afslutter rækken med den grafisk dristige 25 stk “Element”-cigaretter (pt designmæssigt unavngiven). Nederst tv: Oscar Hermann Werner Hadank har i midt tyverne sandsynligvis designet denne 12 stks “Ravenklau”-zigaretten for “Haus Neuerburg” på bagsiden indslået: TROPEN-PACKUNG. Dåsen bærer Hadanks signatur centralt på låget. 25 zigaretten “Pharao” fra Bonitas A.G. Heidenau-Dresden kender jeg ikke designeren til, og det gælder desværre også for fabrikken “Tuma”`s 50 stk “Cliff Nr.40” som bringer os igennem dåserne på billedet. Sidstnævnte dåse måler 12,7 cm i længden.

 

Fra Tyskland kendes Bauhaus-skolen af de fleste, men inden dens fremkomst som betydende faktor indenfor designverdenen i bred forstand (arkitektur, møbler, lamper mv), opstod eksempelvis “Deutsche Werkbund” i 1907. Et særdeles spændende konklomerat af fortrinsvis tyske: grafikere, kunstnere og arkitekter, som for alvor promoverer sig for offentligheden med den store Werkbund udstilling i Köln i 1914. Dog som vi ved er det det år kanonerne køres i stilling, og en særdeles driftig grafisk udviklingsperiode bliver sat på stand by, af 1. verdenskrigs i gang træden. Denne for menneskeheden så tragiske hændelse følges op, da den slutter,  af en grafisk set ikke mindre spændende mellemkrigs periode, indtil nazismens sorte finger ensretter den tyske kreativitet så grundigt, ved tiltag der fremtvinger emigration hos mange eller fjernelse af de som forpasser denne mulighed. På trods af 2 verdenskrige, med massive indsamlings foranstaltninger af alt genbrugs egnet metal, herunder blikæsker og dåser, har forbavsende meget overlevet. Selvfølgelig findes mange sjældenheder og unikaer iblandt det tyske dåsemateriale, men et utal af spændende forskelligheder er efterhånden blevet indsamlet af et ikke helt lille antal samlere af den tyske nostalgiske reklameskat. Dybden i det tyske emballagemarked er enorm. Frem mod oprettelsen af “Deutsche Werkbund”, i det tyvende århundredes første årti, kunne en del geografisk opsplittethed iagttages indenfor det relativt nye stortyske område. Således at forstå at i hver af de tidligere tyske delstats hovedstæder huserede lokale grupper af grafiske kunstnere eller individualister. Når disse så bragtes sammen f.eks. i “Deutsche Werkbund”, kunne noget helt særligt dynamiskt kreativt opstå i  samspillet eller inspirationen, de mange kreative sjæle imellem. Desuden fandtes det særdeles originale Wiener Werkstätte en anelse mod syd, og flere af tidens kreative topfigurer, virkede både der og i tyske sammenhænge.

 

Nærværende foto viser 5 tyske tobaksdåser. Øverst tv den dystre "Grosse Sorte" fra Joh.Pet.Raulino & Co fra Bamberg. Th "Schiffer Gruss". Nederst th "Sailors Pleasure" fra Joh.Wilhelm von Eicken, nederst tv "Heidelberger Schloss Schäg" fra P.J.Landfried. I midten "Sonnen-glanz" fra notoriske Franz Foveau som blandt mange positive tiltag til glæde for det kunstneriske miljø, ikke mindst i Køln, også husede den grafiske designer Fritz Helmuth Ehmke, hvis plakater og emballager foregriber fremtiden med mindst 25 år, men det håber vi at kunne vende tilbage til. Spørgsmålet: hvilken grafisk kunstner som har begået nærværende langtfra uspændende Foveau-dåse, må vi desværre for nærværende lade stå ubesvaret.

Nærværende foto viser 5 tyske tobaksdåser. Øverst tv den dystre “Grosse Sorte” fra Joh.Pet.Raulino & Co fra Bamberg. Th “Schiffer Gruss”. Nederst th “Sailors Pleasure” fra Joh.Wilhelm von Eicken, nederst tv “Heidelberger Schloss Schäg” fra P.J.Landfried. I midten “Sonnen-glanz” fra notoriske Franz Foveau som blandt mange positive tiltag til glæde for det kunstneriske miljø, ikke mindst i Køln, også husede den grafiske designer Fritz Helmuth Ehmke, hvis plakater og emballager foregriber fremtiden med mindst 25 år, men det håber vi at kunne vende tilbage til. Spørgsmålet: hvilken grafisk kunstner som har begået nærværende langtfra uspændende Foveau-dåse, må vi desværre for nærværende lade stå ubesvaret.

I Berlin fandtes flere grupperinger, men den vel nok vigtigste virkede for trykkeri virksomheden ” Hollerbaum und Schmidt”, hvis plakatkunstnere bla a tæller Bernhard, Erdt og Paul Scheurich. I München fungerede Ludwig Hohlwein som en slags inspirerende fyrtårn, han var i øvrigt en af de virkeligt få som foruden at fungere i perioden, vi her har i focus, også formåede at fungere under det nazistiske diktaturs betingelser. Cigaret -og tobaksproducenterne var ligeledes udbredt over det tidligere tyske småstats område, med tendens til at befinde sig i eller i nærheden af de tidligere hovedstæder. Berlin er nok i en klasse for sig, men i tidligere Sachsens hovedstad Dresden befandt sig ca 100 forskellige cigaretfabrikker, i Hamborg var der mange osv osv . Tit forstod producenterne at benytte dygtige, inspirerede og opfindsomme lokale grafiske kunstnere til at udføre, ofte både kampagne plakater og emballager i erkendelsen af indpakningens ikke helt ringe indflydelse på forbrugernes valg. Disse samspil af talent brugt på et eksploderende forbrugsmarked, i en tid hvor tilsyneladende næsten ingen stiller spørgsmål ved rygningens hovedrolle i menneskers sociale samværd, bevirker en  helt fantastiskt  og reklamemæssigt antageligt unik historisk geografisk situation som afføder, efter min bedste overbevisning, måske det ypperste indenfor grafisk design overhovedet. Man må også forstå at det antalsmæssigt drejer sig om et meget stort antal brands (cigaret-og tobaksmærker), antagelig har vi når medtælles varianter at gøre med et 6 cifret antal. Dette bevirkede at undertegnede stod med en slags luksusproblem når billedmaterialet til artiklen skulle udvælges, idet der er så fantastisk meget grafisk spændende at vælge imellem. Håber mine kære kritiske læsere synes det er lykkedes så nogenlunde.

Ønsker man at fuldende billedet af hvilke typer dåser som cirkulerede i Tyskland, og så mange andre steder for den sags skyld, i bemeldte periode, kommer man ikke uden om det store antal som havde orientalistiske motiver. Centralt på foto kan iagttages Lucian Bernhards "Kardash" omgivet af Sulima emballager, Leopold Engelhardt dåse samt Georg A.Jasmatzi`s 10 styks "Elmas" cigaretter.
Ønsker man at fuldende billedet af hvilke typer dåser som cirkulerede i Tyskland, og så mange andre steder for den sags skyld, i bemeldte periode, kommer man ikke uden om det store antal som havde orientalistiske motiver. Centralt på foto kan iagttages Lucian Bernhards “Kardash” omgivet af Sulima emballager, Leopold Engelhardt dåse samt Georg A.Jasmatzi`s 10 styks “Elmas” cigaretter.

 

Check venligst også billeder under TOBAKKEN ! Her drejer det sig om henholdsvis: tysk tobaksrelateret emballage 1 og 2 samt Waldorf Astoria.