Kunsthonning dåser

 

P1050165
Fælles for disse 3 er foruden den cylindriske form også det musselmalede mønster. FDB dåsen til højre er 11,5 cm høj.

Subjektiv produkt karakteristik

Produktet kunsthonning kan med nutidens ernærings videnskabelige øjne betragtes, på linje med margarine i forhold til smør, som temmelig betænkeligt sammenholdt med rigtig honning. Her naturligvis underforstået uopvarmet honning indsamlet af bier i et ikke forurenet område ligesom smørret skal være økologisk eller aller helst stamme fra biodynamisk dyrkning.
Der findes jo også i vore relativt oplyste tider mange delvist camouflerede “møg produkter” som bejler til hyldeplads i butikkerne, nær de egentlige kvalitets produkter, så det er ikke altid nogen let opgave at forsøge at være kvalitetsbevidst forbruger anno 2015.
Vor opgave her er imidlertid ikke at agitere for kvalitetsbevidst forbruger politik, derimod overvejende at pege mod fordybelse i den ældre danske dåseskat.

Vor viden pt begrænset

Nedenfor vil blive bragt afbildninger af en gruppe spændende og ganske varierede kunsthonning dåser fra forskellige danske firmaer samt et enkelt  tysk, grundet sønder jyllands omskiftelige historiske tilhørsforhold.

P1050164
Vi har egentlig ikke meget at byde på rent firma historiskt hvad disse kunsthonning dåser angår, for nærværende.
Vi kan iagttage en vis størrelsesmæssig ensartethed, samt forkærlighed for den cylindriske dåseform, når vi lader vort blik glide henover netop denne dåsegruppe. 

Emballage eller firmasouvenir ?

Faktisk er vi i tvivl om hvorvidt der her er tale om egentlig salgsemballage, alternativt som i tilfældet med bla a de små kaffedåser, at det mere drejer sig om fænomenet ledsagende firmasouvenir. Evt destribueret ifm lancering af produktet.
Vi har svært ved at forestille os en sød og måske stærkt klæbrig masse blive hverken solgt i eller i det hele taget blive opbevaret i råblik indpakning, dog helt sikre kan vi vel ikke siges at være.
Et forhold som synes yderligere at bestyrke sidstnævnte synspunkt er det faktum at en betragtelig del af vore kunsthonningdåser, foruden kunsthonning-firma reklamen, også bærer en påtrykt foreslået anvendelses retning (tit kaffe i øvrigt), der altså peger bort fra kunsthonning produktet.

Nyerhvervelsen

P1050163
Dåsens højde er 12 cm. Blikvarefirma signatur fragmentet skimtes foroven imellem blankslidte afsnit, på den del af dåsen hvor låget presses nedover!

Det dåseindkøb som vel kan siges at have inspireret til nærværende skriveri, er Kolding-dåsen fra Andersen & Laugesen.
Denne kunsthonningdåse tilflød panelets ældste i fredags ( 18.09.2015 ) til en egentlig ganske rimelig penge, på markedet foran Thorvaldsens museum.
Den har sjovt nok kinesiske eller japanske motiver og er fremstillet hos A.Wittenborgs fabrikker i Odense, der jo også er storfremstiller af automater igennem en årrække. (Måske kunne dåsesiden tilflydes det held at vor ven Tommy, som er automat freak, måske ville begunstige os med et skriveri om emnet dåser og automater, på et eller andet tidspunkt i en ikke al for fjern fremtid?)

Signaturgæt!

Vi skal godt nok indrømme at der ikke er meget tilbage af blikvaresignaturen på Kolding dåsen, men vi gættede, og efter lidt research i vore egne papirbunker, viste det sig at vi faktisk kendte til signaturen i forvejen (Alzheimer leight) fra Vibe Hastrup skocreme dåse.

P1050172
A.Wittenborgs signatur kender vi desuden fra charmerende mindre cylindrisk cacaodåse fra Kehlets chokoladefirma, blot i en fuldt udskreven variant.

Lidt blikvarefirma fordybelse

Jævnfør Dansk Emballage Tidende 1932, i artikkel omhandlende aktieselskabet Haustrups fabrikker Odense, skulle det angående Wittenborg forholde sig som følger: I 1914 grundlægger Alex Wittenborg “Blikvarefabriken Activ”, hvilket firma i 1918 omdannes til aktieselskabet “Alex Wittenborgs Fabriker”. Det nævnes her desuden bla a at man i 1919 anskaffede anlæg til:”dekorering og lakering af blikplader”. I 1930-31 overtoges Wilh.Löngreens fabrikker og i 1932 (som altså kildeskriftet er fra) skiftedes navn til aktieselskabet Haustrups Fabriker, dog nævnes at det hidtidige firmanavn bibeholdtes som undertitel. Vi håber på et tidspunkt at få indflettet disse del oplysninger  i den større gennemgang af de samlede danske blikvare fabrikanter.

P1050166
3 låg udgaver fra firmaet Horsens Kunsthonning
P1050051
Dåsen er fotograferet på et loppemarked, og etiketten er påklistret en neutral the dåse.

 

P1050168
Låget fra den sønderjyske dåse her fotograferet sammen med FDB dåse
P1050169
De samme 2 dåser fotograferet fra andre vinkler.
10 en halv centimeter høj kunsthonningdåse fra Jydsk Honningfabrik ved Hugo Gisselbæk silkeborg.

(flere afbildninger følger snarest!)