Malmø kaffedåsen

En interessant kaffedåse fandt vej til  samlingen ved årsskiftet 2006-07. Det drejer sig om en rektangulær (blødhjørnet) “køkkenstørrelses” kaffedåse af 17 cm`s højde, og dens kvadratiske grundmål er 10,4 cm x 10,4 cm. Standen kunne gerne have været lidt bedre, bla.a. var den forsøgt renset, og har derved fået en slags permanent klæbrig overflade. Dog er 2 af dåsens sider rimelige, hvilket gerne skulle fremgå af billedet.

IMAG1003-e1394969855257

Dåsen er en reklamesouvenir for kaffefirmaet “Nordisk Kaffe Kompagni” med hovedaddresse i Københavns frihavn. Firmaet er stiftet i 1896 og blandt samlere af kaffedåser er firmaets dåser langtfra ukendte. Panelet har kendskab til ca 10 forskellige hvoraf de 3 (nu 4) er i køkkenstørrelser. Samtlige, på nær den nyopdukkede, er cylindre, dog findes tillige særlig gammel rektangulær butiksdåse type. Karakteristisk for firmaets dåser er dels Merkur/Hermes stående på klode som firmalogo, samt næsten konsekvent opremsning af i hvilke byer firmaet havde risterier prydende dåsernes dekorerede sider.

Firmaet havde frem til nærværende nyopdukkede dåse tilsyneladende fulgt følgende farvestrategi. De ældste cylindriske havde rød grundfarve, som for butiksdåsestørrelsernes vedkommende bliver afløst af blå.

Nordisk-Kaffe-Kompagni-3

En enkelt køkkenstørrelsesdåse stikker voldsomt ud idet den afbilder krigsskibet Niels Juel fra den danske marine, dog optræder Hermes/Merkur stadig,  blot mere sekundært og foruden København er  på dåsens sider opremset 7 forskellige bynavne der huser firmaets risterier .  Marinemotivsdåsen kan sandsynligvis ret præcist dateres til 1930 (give and take et par år) og den danner måske skæringspunkt imellem de ældre røde butiksdåser og de nyere blå.

Tilbage til den nyopdukkede  som er fra Malmø! Af alle bynavne nævnt på Nordisk Kaffe Kompagni`s  dåser som vi i øvrigt kendte til, har Malmø aldrig optrådt! På den nyfundne malmødåse nævnes B.W.Jacobsson som partiförsälger. Dåsen har brun orange bundfarve med guld og sort påtryk. Datering : imellem 1921 og 1925. Malmødåsen er fremstillet af blikvarefabrikant også fra Malmø, hvilket fremgår af noget slidt påskrift som kommer tilsyne nær dåsens overkant, når låget løftes. Låget er hæftet bagtil ved hjælp af ca 7 cm tynd metaltråd, som i øvrigt mangler på nærværende eksemplar. De på dåsen påtrykte bynavne er foruden Malmø henholdsvis: Aarhus, Odense, Esbjerg, Haderslev & Helsingfors.

Med fremkomsten af nærværende dåse har vi altså for første gang oplysning om og bevis for at Nordisk Kaffe Kompagni for en formodentlig ganske kort periode havde en risteri-filial i Malmø. Man kan undre sig over at Malmø intetsteds i øvrigt er nævnt ? og spekulere en anelse over hvad det mon kan skyldes ? Altså hvorvidt dette forhold  alene kan tilskrives et eventuelt meget kort malmø eventyr ?