Undervejs i Schepler studiet del 1

F-Chr-Schepler-Kaffe-Afdeling

Som andetsteds lovet lidt sammenkog og status ifm min kulegravning af først og fremmest “Kana” som jo er synonymt med storebroder Fritz Christian Schepler.

Da imidlertid især i opstarten de 2 Schepler-brødre reelt er samme firma, og også har deres moder med indover, er det en kælen sag at forsøge faktuelt at skille fårene fra bukkene. Papir er jo som bekendt taknemmeligt og jeg skulle ikke rode længe før troværdigheden af de eksisterende nyere kilder blev sat på prøve.

Der er skrevet en del om Carl Scheplers firma: Irma, heldigvis for det, men en del,
skal det snart vise sig har måske fundet lidt vel hurtigt vej til den trykte side.

For det første er det måske en lidt usmagelig tilsnigelse at tage moderens opstart af butik i Ravnsborggade 13 kælderen til indtægt for lillebroder Carls opstart af Irmafirmaet ? En kvinde kunne tilbage i attenfirserne ikke erhverve næringsbrev til butik, og da hendes ellers hjælpsomme drenge Fritz og Carl ikke var gamle nok måtte der “stråmænd” på.

Først J.H. Kaffka og allerede året efter sønnen til, som det oplyses i ” Det skete i Irma” fra 2007,en barndomskæreste, nu ejer af større gård på Blovstrødkanten: Jørgen Christensen.  Storebroder Fritz kommer i høkerlære i indre København, og træder som færdiguddannet 25 årig ind på banen og udtager næringsbrev til kælderlokalet Ravnsborggade 13 i 1891. Stråmændenes rolle er hermed  udspillet. Efter endt snedkeruddannelse tager Carl 3 år på valsen sydover. Han vender hjem i 1894, og da han på slutningen af 1895 fylder 25 udtager han næringsbrev til Ravnsborggade 13 kælderbutikken og Fritz åbner omtrent samtidig butik i parallelgaden Fælledvej 16. De 2 butikker vender så at sige ryggen til hinanden, og en person kan hurtigt
komme fra den ene butik til den anden igennem gården bag husfacaderne.

P1040325Over porten på Fælledvej-addressen står den dag i dag at læse: F.Chr.Schepler 1887, hvilket forvirrede mig i starten.
Det foranledigede mig til at tro at moderen var startet i Ravnsborggade i 1886, det årstal som foranledigede Irma til at afholde 125 års jubilæum i 2011,  storebror Fritz på Fælledvej i 1887 og Carl afløser moderen i Ravnsborggade 13 i 1895.

 P1040324

Nu tror jeg ikke mere på 1886 som moderens opstartsår ! Det år som storebroder Fritz har ladet pryde portindgangen  Fælledvej 16 er moderens ja hele familiens opstartsår, med stråmænd og hele baduljen. Det har han antagelig ladet indslå på et tidspunkt hvor hans firma har kørt og hvor han har følt behov for at fortælle at hans firma havde rødder tilbage i tiden ? Og det hedder sig jo at han og broderen Carl hjalp moderen fra barnsben, så at bruge moderens butiksmæssige opstarts dato har han vel dårligt betragtet som en nødløgn ?

Moderen Karen Marie Schepler blev født i 1834. Pt har undertegnede ikke hendes dødsår, men det har været en dame som har bestilt noget , det synes usandsynligt at kilderne ikke skulle være pålidelige på dette punkt. Langt ind i det tyvende århundrede har hun næppe levet? #

Altså uanset det noget betænkelige ved at tage den senere Irma chef og stifters moder til indtægt for yngstesønnens senere firmadannelse, er jubilæumsåret antagelig galt under alle omstændigheder! Et forhold der yderligere bekræfter nærværende opfattelse er at stråmand nummer et mejerist Kaffka optræder første gang i Krak`s vejviser i 1888 på addressen Ravnsborggade 13. Dette tyder på anmeldelse året før, altså samme år som antagelig storebroder Fritz har ladet pryde portindgangen Fælledvej 16 København N.
Papirs taknemmelighed skal senere vise sig at fremkalde tvivl om mange såkaldte facts ifm Irmas historie, ja Schepler brødrenes historie betragtet både for sig, og når de samarbejder, under et.

# et oldebarn til Carl Schepler har været så venlig at oplyse at Karen Marie Schepler (født Jensen) opnår den betragtelige alder af 81 år, og altså dør i slutningen af 1915.